La Federació Catalana d'Escacs - Delegació Territorial de Tarragona organitza el III campus d’escacs a l’alberg Jaume I de l’Espluga de Francolí (Conca de Barberà) del 21 al 24 d'agost de 2016 (veure circular TGN 17/2016).

  1. Es necessiten, com a mínim, 3 monitors d’escacs i 1 monitor de lleure.
  1. Tres monitors s’han de quedar a dormir a l’alberg.
  1. L’allotjament i la manutenció dels monitors anirà a càrrec de la Delegació Territorial.
  1. Per poder licitar la plaça de monitor s’ha de disposar del títol de monitor de tècnic en escacs de nivell 1 i estar donat d’alta al registre de tècnics de l’esport de la Generalitat de Catalunya, o bé tenir el títol de monitor de lleure (es valorarà tenir tots dos).
  1. Els monitors d’escacs hauran de tramitar o tenir tramitada la llicència de monitors per a la present temporada.
  1. Tal com especifica l’article 13.5 de la Llei Orgànica de protecció jurídica del menor, es requerirà als monitors la presentació (a federació@escacs.cat) d’un certificat actualitzat del Registre Central d’Antecedents penals que acrediti la manca de condemna sobre aquests delictes.  Sol.licitud Certificat
  1. Tindran preferència els monitors en pràctiques que van exercir com a tals en l’edició anterior. També tindran preferència els monitors amb fitxa federativa amb clubs de la demarcació de Tarragona.
  1. Els interessats podran presentar currículum, però aquest ha de reflectir únicament els seus coneixements i experiències com a monitors d’escacs i/o de lleure.
  1. Les ofertes s’han de presentar abans del 21 de juny a les 20:00 hores.

Honoraris:

Per als monitors que estiguin a temps complert (les 24 hores) al campus d’escacs la Federació Catalana d’Escacs els contractarà a raó de 375,00 € bruts per als 4 dies. Si el monitor és autònom també pot fer factura, enlloc de de fer contracte; consultar a la Federació (federació@escacs.cat) sobre les condicions.

Per als monitors d’escacs que només realitzaran unes hores de formació s’oferirà un preu per hora segons el nivell i titulació del monitor. Consultar a la Federació (federació@escacs.cat) sobre les condicions.

En el cas que un alumne del curs de tècnic d’escacs necessiti fer hores per complir el període de pràctiques, la delegació de Tarragona li podrà facilitar mitjançant la col·laboració en el campus. Consultar a la Federació (federació@escacs.cat) sobre les condicions.

 

Tarragona, 30 de maig de 2016