BASES

 

 1. El torneig és obert a tots els esportistes amb llicència federativa en vigor. Queda reservat el dret d’admissió per part de la FCE - Delegació de Tarragona.
 2. Organitza el torneig la Federació Catalana d'Escacs - Delegació de Tarragona, en col·laboració amb els Clubs d'Escacs de l’Ampolla, Escola d’Escacs Salou, Hospitalet de l’Infant, Valls, La Selva del Camp, Amposta, Cambrils i Santa Coloma de Queralt.
 3. El torneig es disputarà pel sistema suís FIDE basat en valoració (Sistema Holandès) a 8 rondes amb l’ajuda del programa informàtic swiss manager. Hi hauran dos grup de competició:   GRUP-A (obert) i GRUP-B (per jugadors amb elo català igual o inferior a 1900)
 4. El torneig serà avaluat per a ELO català i ELO Fide.
 5. Horari de joc: Les partides s’iniciaran a les 16,30 hores.
 6. Ritme de joc: 90 minuts per a cada jugador més 30 segons d'increment per jugada, des de la primera.
 7. El jugador que es presenti davant el tauler d’escacs després de 60 minuts des de l’inici establert de la ronda, perd la partida, tret que l’àrbitre decideixi una altre cosa.
 8. Calendari de joc:

Calbet 2016

Data

Club organitzador

Emplaçament de la sala de joc

Municipi on es disputa la ronda

Ronda 1

16 d’abril

CE L’Ampolla

Hotel Flamingo; C/ Ronda del Mar núm. 58

L’Ampolla

Ronda 2

23 d’abril

Escola Escacs Salou

T.A.S. Salou (Ajuntament); C/ Advocat Gallego núm. 2

Salou

Ronda 3

30 d’abril

CE Hospitalet de l’Infant

Casal polivalent de Vandellòs; C/ Les Flors núm. 34

Vandellòs

Ronda 4

7 de maig

CE Valls

Casal Municipal de Puigpelat; C/ Major s/n

Puigpelat

Ronda 5

14 de maig

CE La Selva

Pavelló Poliesportiu de la Selva del Camp; C/ Horta s/n

La Selva del Camp

Ronda 6

21 de maig

CE Amposta

Auditori del Pavelló Firal; C/ Sebastià Juan Arbó núm. 1

Amposta

Ronda 7

28 de maig

UE Cambrils

Pavelló municipal d'esports, num. 1 Cambrils (on està la seu del club)

Cambrils

Ronda 8

4 de juny

AE Santa Coloma de Queralt

Teatre Municipal de l’Estrella; Carretera de Montblanc núm. 22

Santa Coloma de Queralt

 

9. Totes les partides caldrà jugar-les en el local de joc designat i respectant l’horari establert.

10. Descansos: Un jugador pot demanar, com a màxim, dos (2) descansos (byes) de zero (0) punts. Cal sol·licitar-los en acabar la ronda anterior o per escrit al correu electrònic federacio@escacs.cat , com a molt tard, fins a les 18:00 hores del dilluns anterior a la ronda. No es podran demanar descansos en les dues últimes rondes.

11. Un jugador que no assisteixi a una ronda, sense causa justificada a criteri de l’àrbitre, serà retirat del torneig i pot suposar la pèrdua d’un punt a la classificació final. Dues incompareixences, justificades o no, suposen l’eliminació del jugador del torneig.

12. Tot jugador eliminat/retirat perd tots els drets que li atorguen aquestes bases.

13. El dimecres, dia 13 d'abril, es publicarà a la pàgina web de la FCE el llistat dels inscrits; s’acceptaran reclamacions fins les 18:00 h. del dia 14 d’abril. El dia 15 d'abril publicaran els aparellaments, els quals seran inamovibles. Posteriorment, cada dilluns es publicaran els aparellaments, hi haurà un període de 24 hores per fer reclamacions i es consideraran definitius a les 24:00 hores del dimarts, excepte millor criteri de l’àrbitre.

14. Els participants autoritzen la publicació de les seves dades personals i fotografies als mitjans de comunicació que l’organització consideri adients per a la difusió de l’esdeveniment (llistats de resultats, classificacions, partides, etc.). La FCE captarà imatges del torneig i dels participants. Si algun esportista no vol estar present en aquestes imatges, ho ha de demanar, per escrit, al Director del Torneig o a l’Àrbitre, al inici de la primera ronda, per tal que en les imatges captades per la FCE no hi aparegui.

15. Desempats: En finalitzar la darrera ronda es realitzarà un sorteig per establir l’ordre d’aplicació dels següents sistemes de desempat:                                                                                

- Buchholz Brasiler (-1) amb ajust fide de contrincat virtual.    

- Buchholz Total amb ajust fide de contrincant virtual.  

De persistir l’empat, s’aplicaran, i per aquest ordre, els desempats següents:   

- Particular                                                                                                                             

- Sonneborn-Berger amb ajust fide de contrincant virtual.    

-Performance recursiva (54)   

- Sorteig

16. Director del Torneig: Sr. Ferran Torta Navarro

17. Arbitratge: Àrbitre Principal: Sr. Josep M Camell Jané  i Àrbitre Adjunt: Sr. Ivan Salvadó Obrero  

18. Hi haurà fulls de reclamació a disposició dels jugadors. Tota reclamació sobre una decisió de l’equip arbitral haurà d’estar feta per escrit, dirigida la Comitè de Competició de la FCE i lliurada a la Directora del Torneig (o la persona que la substitueixi) en un termini màxim de 30 minuts després de la incidència.

19. Estan prohibits els telèfons o aparells electrònics dins la sala de joc sense l’autorització de l’àrbitre, a no ser que estiguin completament desconnectats. Si el telèfon emet algun soroll, per a l'esportista comporta la pèrdua de la partida, mentre que per a un espectador comporta l’expulsió de la sala de joc.

20. Els esportistes no actuaran de forma que deshonrin el joc dels escacs i es comportaran correctament tant dins com fora de les instal·lacions esportives.

21. No està permès als esportistes abandonar el recinte de joc sense el permís de l’àrbitre.

22. No es poden analitzar les partides a la sala de joc.

23. Els espectadors i esportsites d’altres partides no poden parlar sobre una partida o interferir-hi de qualsevol altra manera. Si és necessari, l’àrbitre pot fer fora del recinte de joc els infractors. Si algú observa una irregularitat, només pot informar a l’àrbitre (Lleis del Escacs, Art. 13.5-a ).                                                                                                  

24.Inscripcions:

Es realitzaran a través del formulari que trobareu clicant aquí: FORMULARI D'INSCRIPCIÓ Termini d'inscripció: dia 12 d’abril.

Import de les inscripcions:

   • Preu general: 25 €.
   • Preu participants sub-16: 10 €.

Aquest import s'haurà d'ingressar al número de compte de la Federació Catalana d’Escacs, IBAN: ES97 2013 0088 6102 0044 5978 (Catalunya Caixa), indicant CALBET + nom i cognoms del jugador o bé el nom del club en el cas que el club pagui les inscripcions dels seus participants. (Els clubs que desitgin que es carregui l'import de les inscripcions dels seus jugadors al compte intern del seu club a la FCE hauran de sol·licitar-ho per escrit enviant un e-mail a federacio@escacs.cat).

25.Trofeus i premis:

Els trofeus es lliuraran als propis esportistes en finalitzar el torneig, el dia 4 de juny de 2016.

Els premis no es repartiran entre els empatats. Es lliuraran per estricte ordre de classificació després d’aplicar els desempats establerts. No són acumulables. Si un esportista accedeix a dos premis, se li entregarà el de major valor econòmic, quedant l’altre desert.

Els premis en metàl·lic es pagaran per transferència bancària i estaran subjectes a retenció d’IRPF. Serà imprescindible que tots els premiats facin arribar a la Federació, en mà o per correu electrònic a federacio@escacs.cat, el seu número IBAN de compte bancàri i el seu DNI escanejat. Pel que fa els esportistes menors d’edats, el premi serà cobrat pels seus representants legals.

Els premiats que no han presentat la documentació establerta pel cobrament del premi abans del 30 de juny del 2016, es considerarà que renuncien al mateix i perden tots els drets a reclamar-lo.

PREMIS PER CLASSIFICACIÓ GRUP - A:

 • 1er class.:              450 € + TROFEU
 • 2n class.:               300 € + TROFEU
 • 3r class.:                200 € + TROFEU
 • 4t class.:               100 €
 • 5è class.:                90 €
 • 6è class.:                80 €
 • 7è class.:                70 €
 • 8è class.:                60 €

PREMIS PER CLASSIFICACIÓ GRUP - B:

 • 1er class. :     120€ + TROFEU
 • 2on class. :    100€ + TROFEU
 • 3r class. :        80€ + TROFEU
 • 4t class. :        70€
 • 5è class. :       50€

TROFEUS PER EDATS GRUP - B

 • 1er class. Sub-16:     TROFEU
 • 1er class. Sub-14:     TROFEU
 • 1er class. Sub-12:     TROFEU

26. Tot el no previst en aquestes bases es regirà per la normativa de la FCE i FIDE.

27. La participació al torneig implica l'acceptació d’aquestes bases.

 

Tarragona, 12 d'abril de 2016