DIA I HORA

Dissabte 26 de setembre de 2015 a les 11:00h.


LLOC DE LA REUNIÓ

Hospitalet de l’Infant, Casal Urbanització HIFRENSA (sala de reunions).


ASSISTENTS

Presidents dels clubs de la demarcació de Tarragona o bé representant designat.


ORDRE DEL DIA

1. Balanç de la temporada 2015

2. Estat de comptes de la delegació

3. Valoració Lliga Catalana 2015 a la delegació; propostes

4. Competicions més properes: sub-12, individual absolut i calendari

5. Altres competicions: Copa Tarragona i Festa Escacs de la Delegació

6. Torn obert de paraula

 

Tarragona, a 1 de setembre de 2015