Bases


1. El torneig és obert a tots els jugadors amb llicència federativa en vigor. Queda reservat el dret d’admissió per part de la Delegació Territorial de Tarragona de la FCE.

2. Organitza el torneig la Delegació Territorial de Tarragona de la Federació Catalana d'Escacs, en col·laboració amb els Clubs d'Escacs de Vila-rodona, Cambrils, l’Ampolla, Amposta, Deltebre, Valls, La Selva del Camp, i Santa Coloma de Queralt.

3. El torneig es disputarà pel sistema suís FIDE basat en valoració (Sistema Holandès) a 8 rondes amb l’ajuda del programa informàtic swissmanager. Hi haurà un únic grup de competició.

4. El torneig serà avaluat per a ELO català.

5. Horari: Les partides s’iniciaran a les 16,30 hores.

6. Ritme de joc: El ritme de joc es de 90 minuts per a cada jugador més 30 segons d'increment per jugada.

7. El temps màxim per presentar-se davant del tauler és de 60 minuts des de l’inici establert de la ronda, tret que l’àrbitre decideixi una altre cosa.

8. Calendari de joc:

Data

Població

Local de joc

Entitat responsable de preparar la ronda

18/04/2015

Vila-rodona

Casal de Vila-rodona (Sala polivalent). C/ Enric Benet, 6

C.E. Vila-rodona

25/04/2015

Cambrils

Pavelló Municipal, Plaça Ajuntament núm. 1

U.E. Cambrils

02/05/2015

L’Ampolla

Hotel Flamingo, C/ Ronda del Mar

C.E. L’Ampolla

09/05/2015

Amposta

Ball de la Lira Ampostina. Av. Santa Bàrbara, núm. 35

C.E. Amposta

16/05/2015

Deltebre

Poliesportiu "Lo Salat", situat al C/ Sant Miquel s/n de Deltebre, darrera el col·legi de Primaria " Sant Miquel"

C.E. Zlotnik

23/05/2015

Puigpelat

Casal Municipal Puigpelat, Carrer Major, s/n

C.E. Valls

30/05/2015

La Selva del Camp

Pavelló Poliesportiu. C/ Horta, s/n

C.E. Selva del Camp

06/06/2015

Santa Coloma de Queralt

Teatre Municipal de l’Estrella Carretera de Montblanc núm. 22

A.E. Santa Coloma de Queralt

 

9. Totes les partides caldrà jugar-les en el local de joc designat i respectant l’horari establert.

10. Descansos: Un jugador pot demanar, com a màxim, dos (2) descansos (byes) de zero (0) punts. Cal sol·licitar-los per escrit al correu federacio@escacs.cat , com a molt tard, fins el dilluns anterior a la ronda fins a les 19:00 hores.

Si algun jugador no pot assistir a una ronda del Calbet perquè està disputant una altra competició organitzada per la Federació Catalana d'Escacs, sempre i quan ho sol·liciti fefaentment abans de fer-se els aparellaments de la ronda en qüestió i que no sigui en una de los dues darreres rondes, se li concedirà un bye de 1/2 punt.
No es podran demanar byes en les dues últimes rondes.

11. Un jugador que no assisteixi a una ronda, sense causa justificada a criteri de l’àrbitre, serà retirat del torneig i pot suposar la pèrdua d’un punt a la classificació final. Dues incompareixences, justificades o no, suposen l’eliminació del jugador del torneig.

12. Tot jugador eliminat/retirat perd tots els drets que li atorguen aquestes bases.

13. El dimecres dia 15 d'abril es publicaran a la pàgina web de la FCE els llistats dels inscrits; s’acceptaran reclamacions fins les 20:00 h. del dia 16 d’abril. El dia 17 d'abril sortiran els aparellaments, els quals seran inamovibles. Posteriorment, cada dilluns es publicaran els aparellaments, hi haurà un període de 24 hores per fer reclamacions i es consideraran definitius a les 24:00 hores del dimarts, excepte millor criteri de l’àrbitre.

14. Els participants autoritzen la publicació de les seves dades i fotografies als mitjans de comunicació que l’organització consideri adients per a la difusió de l’esdeveniment.

15. Desempats: En finalitzar la darrera ronda es realitzarà un sorteig per establir l’ordre d’aplicació dels següents sistemes de desempat:  

 • Buchholz Brasiler (-1) amb ajust fide de contrincant virtual.     
 • Buchholz Total amb ajust fide de contrincant virtual.
 • Sonneborn-Berger amb ajust fide de contrincant virtual.       

De persistir l’empat, s’aplicaran, i per aquest ordre, els desempats següents:

 • Performance recursiva (54)      
 • Particular                                                       
 • Major nombre de partides guanyades     
 • Sorteig

16.Director del Torneig: Sr. Ferran Torta Navarro

17. Arbitratge:     

 • Àrbitre Principal: Sr. Gumersind Maseras
 • Àrbitre Adjunt: Sr. Manolo Navarro

18. Hi haurà fulls de reclamació a disposició dels participants. Tota reclamació sobre una decisió de l’equip arbitral haurà d’estar feta per escrit, dirigida la Comitè de Competició de la FCE i lliurat al Director del Torneig ( o la persona que el substitueixi ) en un termini màxim de 30 minuts després de la incidència.

19. Estan prohibits els telèfons o aparells electrònics dins la sala de joc sense l’autorització de l’àrbitre, a no ser que estiguin completament desconnectats. Si el telèfon emet algun soroll, per al participant comporta la pèrdua de la partida, mentre que per a un espectador comporta l’expulsió de la sala de joc.

20. Els jugadors no actuaran de forma que deshonrin el joc dels escacs i es comportaran correctament tant dins com fora de les instal·lacions esportives.

21. No està permès als jugadors abandonar el recinte de joc sense el permís de l’àrbitre.

22. No es poden analitzar les partides a la sala de joc.

23. Els espectadors i jugadors d’altres partides no poden parlar sobre una partida o interferir-hi de qualsevol altra manera. Si és necessari, l’àrbitre pot fer fora del recinte de joc els infractors. Si algú observa una irregularitat, només pot informar a l’àrbitre (Lleis del Escacs, Art. 13.5-a).

24.    Inscripcions:
Es realitzaran a través del formulari de la circular TRG 07/2015. Termini d'inscripció: dia 21 d’abril.
Import de les inscripcions:

 • Preu general: 25,00 €
 • Preu participants sub-16: 10,00 €

Aquest import s'haurà d'ingressar al número de compte de la Delegació Territorial de Tarragona 2013 3074 66 0210284063 (Catalunya Caixa), indicant CALBET + nom i cognoms del jugador o bé el nom del club en el cas que el club pagui les inscripcions dels seus participants. (Els clubs que desitgin que es carregui l'import de les inscripcions dels seus jugadors al compte intern del seu club a la FCE hauran de sol·licitar-ho per escrit enviant un e-mail a federacio@escacs.cat).

25.Premis:

Els trofeus i premis es lliuraran als propis jugadors en finalitzar el torneig, el dia 6 de juny de 2015. (El premis tindran les retencions fiscals establertes per la legislació vigent). No es repartiran entre els empatats. Es lliuraran per estricte ordre de classificació després d’aplicar els desempats establerts.

El premiats estan obligats a lliurar una fotocopia del seu DNI en el moment de la recollida del premi. La no recollida dels premis i trofeus pels propis jugadors suposa la renuncia al mateix.

Els premis no són acumulables. Si un jugador accedeix a dos premis, se li entregarà el de major valor econòmic, quedant l’altre desert.

PREMIS PER CLASSIFICACIÓ GENERAL:

 • 1r classificat:     450,00 € + TROFEU
 • 2n classificat:    300,00 € + TROFEU
 • 3r classificat:     200,00 € + TROFEU
 • 4t classificat:     100,00 €
 • 5è classificat:     90,00 €
 • 6è classificat:     80,00 €
 • 7è classificat:     70,00 €
 • 8è classificat:     60,00 €

PREMIS PER TRAMS D’ELO CATALÀ:

 • 1r class ELO 2000-2150:        40,00 € + TROFEU
 • 2n class ELO 2000-2150:        30,00 €
 • 3r class ELO 2000-2150:        20,00 €
 • 1r class ELO 1850-1999:        40,00 € + TROFEU
 • 2n class ELO 1850-1999:        30,00 €
 • 3r class ELO 1850-1999:        20,00 €
 • 1r class ELO 1700-1849:        40,00 € + TROFEU
 • 2n class ELO 1700-1849:        30,00 €
 • 3r class ELO 1700-1849:        20,00€

PREMIS PER EDATS:

 • 1r class SUB-16:        TROFEU
 • 1r class SUB-14:        TROFEU
 • 1r class SUB-12:        TROFEU

26. Tot el no previst en aquestes bases es regirà per la normativa de la FCE, FEDA i FIDE.

27. La participació al torneig implica l'acceptació d’aquestes bases.