BASES

 1. El torneig és obert a tots els jugadors amb llicència federativa en vigor. Queda reservat el dret d’admissió per part de la FCE - Delegació de Tarragona.
 2. Organitza el torneig la Federació Catalana d'Escacs - Delegació de Tarragona, en col·laboració amb Clubs d'Escacs de La Selva del Camp, Valls, Santa Coloma de Queralt, Vila-rodona, El Pla de Santa Maria i La Ràpita.
 3. El torneig es disputarà pel sistema suís FIDE basat en valoració (Sistema Holandès) a 8 rondes amb l’ajuda del programa informàtic swissmanager. Hi haurà un únic grup de competició.
 4. El torneig serà avaluat per a ELO català.
 5. Horari de joc: Les partides s’iniciaran a les 16,30 hores.
 6. Ritme de joc: 90 minuts per a cada jugador més 30 segons d'increment per jugada, des de la primera.
 7. El temps màxim per presentar-se davant del tauler és de 60 minuts des de l’inici establert de la ronda, tret que l’àrbitre decideixi una altre cosa.
 8. Calendari de joc:
Data Població Local de joc Entitat responsable de preparar la ronda
26 d'abril Vila-rodona Casal. C.E. Vila-rodona
3 de maig Vila-rodona Casal. C.E. Vila-rodona
10 de maig Sant Carles de la Ràpita Pavelló Firal. Avinguda dels Alfacs. C.E. La Ràpita
17 de maig El Pla de Sta. Maria Centre cívic. c/ Vidal i Barraquer núm. 1 C.E. El Pla de Sta. Maria
24 de maig Puigpelat Pavelló Municipal C.E. Valls
31 de maig Sta. Coloma de Queralt Teatre l’Estrella. Ctra. de Montblanc núm. 22 A.E. Sta. Coloma de Queralt
7 de juny La Selva del Camp Pavelló Municipal.
c/ Horta, s/n
C.E. La Selva del Camp
14 de juny La Selva del Camp Pavelló Municipal.
c/ Horta, s/n
(En cas de pluja es jugarà al Casal d’entitats, al costat del pavelló)
C.E. La Selva del Camp

 9.Totes les partides caldrà jugar-les en el local de joc designat i respectant l’horari establert.

10.Un jugador pot demanar, com a màxim, dos (2) descansos (byes) de zero (0) punts. Cal sol·licitar-los per escrit al correu federacio@escacs.cat , com a molt tard, fins el dilluns anterior a la ronda fins a les 19:00 hores.

11.Un jugador que no assisteixi a una ronda, sense causa justificada a criteri de l’àrbitre, serà retirat del torneig i pot suposar la pèrdua d’un punt a la classificació final. Dues incompareixences, justificades o no, suposen l’eliminació del jugador del torneig.

12.Tot jugador eliminat/retirat perd tots els drets que li atorguen aquestes bases.

13.El dimecres, dia 23 d'Abril, es publicarà a la pàgina web de la FCE el llistat dels inscrits; s’acceptaran reclamacions fins les 20 h. del dia 24 d’abril. El dia 25 d'abril sortiran els aparellaments, els quals seran inamovibles. Posteriorment, cada dilluns es publicaran els aparellaments, hi haurà un període de 24 hores per fer reclamacions i es consideraran definitius a les 24:00 hores del dimarts, excepte millor criteri de l’àrbitre.

14. Els participants autoritzen la publicació de les seves dades i fotografies als mitjans de comunicació que l’organització consideri adients per a la difusió de l’esdeveniment.

15.Desempats: En finalitzar la darrera ronda es realitzarà un sorteig per establir l’ordre d’aplicació dels següents sistemes de desempat:      

 • Buchholz Brasiler (-1) amb ajust fide de contrincant virtual.     
 • Buchholz Total amb ajust fide de contrincant virtual.                                                                                     
 • Sonneborn-Berger amb ajust fide de contrincant virtual.       

De persistir l’empat, s’aplicaran, i per aquest ordre, els desempats següents:

 • Performance recursiva (54)      
 • Particular                                                       
 • Major nombre de partides guanyades     
 • Sorteig

16. Directora del Torneig:                      Sra. Marta Amigó Vilalta

17. Arbitratge:     

Àrbitre Principal:       Sr. Gumersind Maseras

Àrbitre Adjunt:           Sr. Ruben Morales.

18. Hi haurà fulls de reclamació a disposició dels participants. Tota reclamació sobre una decisió de l’equip arbitral haurà d’estar feta per escrit, dirigida la Comitè de Competició de la FCE i lliurada a la Directora del Torneig ( o la persona que la substitueixi ) en un termini màxim de 30 minuts després de la incidència.

19. Estan prohibits els telèfons o aparells electrònics dins la sala de joc sense l’autorització de l’àrbitre, a no ser que estiguin completament desconnectats. Si el telèfon emet algun soroll, per al participant comporta la pèrdua de la partida, mentre que per a un espectador comporta l’expulsió de la sala de joc.

20. Els jugadors no actuaran de forma que deshonrin el joc dels escacs i es comportaran correctament tant dins com fora de les instal·lacions esportives.

21. No està permès als jugadors abandonar el recinte de joc sense el permís de l’àrbitre.

22. No es poden analitzar les partides a la sala de joc.

23. Els espectadors i jugadors d’altres partides no poden parlar sobre una partida o interferir-hi de qualsevol altra manera. Si és necessari, l’àrbitre pot fer fora del recinte de joc els infractors. Si algú observa una irregularitat, només pot informar a l’àrbitre (Lleis del Escacs, Art. 13.5-a ).    

24.Inscripcions:

Es realitzaran a través del formulari que trobareu clicant aquí: FORMULARI D'INSCRIPCIÓ Termini d'inscripció: dia 21 d’abril.

Import de les inscripcions:

 • Preu general: 25 €.
 • Preu participants sub-16: 10 €.

 

Aquest import s'haurà d'ingressar al número de compte de la Delegació Territorial de Tarragona 2013 3074 66 0210284063 (Catalunya Caixa), indicant CALBET + nom i cognoms del jugador o bé el nom del club en el cas que el club pagui les inscripcions dels seus participants. (Els clubs que desitgin que es carregui l'import de les inscripcions dels seus jugadors al compte intern del seu club a la FCE hauran de sol·licitar-ho per escrit enviant un e-mail a federacio@escacs.cat">federacio@escacs.cat).

25. Premis:

Els trofeus i premis es lliuraran als propis jugadors en finalitzar el torneig, el dia 14 de juny de 2014. (El premis tindran les retencions fiscals establertes per la legislació vigent). No es repartiran entre els empatats. Es lliuraran per estricte ordre de classificació després d’aplicar els desempats establerts.

El premiats estan obligats a lliurar una fotocopia del seu DNI en el moment de la recollida del premi. La no recollida dels premis i trofeus pels propis jugadors suposa la renuncia al mateix.

Els premis no són acumulables. Si un jugador accedeix a dos premis, se li entregarà el de major valor econòmic, quedant l’altre desert.

PREMIS PER CLASSIFICACIÓ GENERAL:

 • 1r: 450 € + TROFEU
 • 2n: 300 € + TROFEU
 • 3r: 200 € + TROFEU
 • 4t: 100 €
 • 5è: 90 €
 • 6è: 80 €
 • 7è: 70 €
 • 8è: 60 €

 

PREMIS PER TRAMS D’ELO CATALÀ:

TRAM D’ELO   2000-2150

 • 1er class. :           40€ + TROFEU
 • 2on class. :           30€
 • 3r class. :              20€

 

TRAM D’ELO   1850-1999

 • 1er class. :            40€ + TROFEU
 • 2on class. :           30€
 • 3r class. :              20€

 

TRAM D’ELO   1700-1849

 • 1er class. :                  40€ + TROFEU
 • 2on class. :                  30€
 • 3r class. :                    20€

 

26. Tot el no previst en aquestes bases es regirà per la normativa de la FCE, FEDA i FIDE.

27. La participació al torneig implica l'acceptació d’aquestes bases.

 

impresora