ORGANITZA:

Delegació de Tarragona de la Federació Catalana d'Escacs, Consell Esportiu del Tarragonès i Agrupació de Consells Esportius del Camp de Tarragona, amb la col·laboració del Club d'Escacs Escola d’Escacs Salou i el suport de l’Ajuntament de Salou.

PARTICIPANTS:

El torneig és obert a tots els esportistes inclosos en les franges d'edat mencionades al punt anterior que tinguin llicència de la FCE en vigor per a l’any 2014. Els participants podran inscriure’s en la seva categoria “natural” segons l'edat o bé, en categories superiors, en el cas que ho desitgin i ho sol·licitin.

Podran participar-hi els esportistes que pertanyin a clubs de les comarques següents: Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès.

CATEGORIES:

  • Sub-8 – Nascuts l'any 2006 i posteriors.
  • Sub-10 – Nascuts l’any 2005 i 2004
  • Sub-12 – Nascuts l’any 2003 i 2002
  • Sub-14 – Nascuts l’any 2001 i 2000

DIES DE JOC: 

Dissabtes 15 i 22 de febrer i 8 de març de 2014 al matí (es disputaran 2 rondes cada dia).

LOCAL DE JOC:

C/ 30 d'octubre nº 2 de Salou. Es jugarà als salons de l'Ajuntament de Salou.

HORA D’INICI:

Les primeres rondes de cada dia començaran a les 10h. i les rondes següents un cop finalitzi la primera i es publiqui l’aparellament.

L’esportista que no s'hagi presentat a la seva partida passats 25 minuts de l’hora oficial d’inici de la ronda, perdrà la partida.

SISTEMA DE JOC:

La competició serà única per a cada categoria (mixta).

Es jugarà pel sistema suís basat en valoració a 6 rondes.

Els aparellaments es realitzaran amb el programa SWISS MANAGER. No s’acceptaran reclamacions respecte els aparellaments publicats excepte els casos que l’àrbitre cregui convenients. El rànquing inicial es farà per ELO català.

Els aparellaments es publicaran el dimarts a partir de les 20 hores. Si un participant no vol ésser aparellat en una ronda concreta, haurà de comunicar-ho a l’àrbitre principal abans de finalitzar la ronda anterior o per escrit, al correu federacio@escacs.cat,fins dilluns a les 19:00 h.

RITME DE JOC:

Per a totes les categories, el ritme de joc serà de 60 minuts finish per a cada esportista.

PUNTUACIONS:

La puntuació per partida serà la següent:

guanyada 1 punt
taules 0,5 punts
perduda 0 punts

DESEMPATS:

En cas d'empat, quan hagi finalitzat la competició, es resoldrà:

1. Pel sistema Bucholz, sense el contrincant més fluix.

2. Sistema Bucholz considerant tots els contrincants.

3. Pel progressiu acumulat.

4. Pel sistema Sonnemborn-Berger.

5. Pel major nombre de partides guanyades.

6. Per sorteig.

L’ajustament FIDE serà per l’oponent virtual. (C.04.5 General Handling Rules- FIDE Handbook.)

ÀRBITRES:

A determinar.

Les decisions de l'àrbitre principal seran inapel·lables.

DIRECTOR DEL TORNEIG:

El Sr. Enric Saldaña..

INCOMPAREIXENCES:

Els esportistes que tinguin una incompareixença sense justificar podran ser retirats de la competició a criteri de l'Àrbitre Principal. Així mateix es retirarà tot participant que no s’hagi presentat a la primera ronda de cada dia.

PREMIS:

Hi haurà trofeus per als 3 primers de la classificació general i un diploma per als 3 primers classificats federats i per als 3 millors classificats no federats.

El lliurament de premis es durà a terme en finalitzar l'última ronda del campionat.

ACCÉS A LA SALA DE JOC:

L’accés a la sala per als participants i per al públic s’obrirà 15 minuts abans del començament de la ronda de joc.

Els participants que hagin d’abandonar la sala de joc durant la partida hauran de sol·licitar-ho a l’equip arbitral.

ALTRES:

Aquest torneig serà vàlid per a ELO català.

Tot esportista participant al torneig haurà de tenir un delegat responsable d'ell que sigui major d'edat.

Aquest campionat és classificatori per al Campionat de Catalunya d’Edats 2014. 

Per resoldre tot el que no s'hagi previst en les normes presents, general i tècnica, s'aplicaran els reglaments oficials de joc de la Federació Catalana d'Escacs, FEDA i FIDE.

 impresora