ORGANITZA:

Delegació de Tarragona de la Federació Catalana d'Escacs conjuntament amb els Consells Esportius de les Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona.

ORGANITZA:

Federació Catalana d'Escacs, conjuntament amb els Consells Esportius de les Terres de l’Ebre i del Camp de Tarragona.

DIES DE JOC: 

Dissabtes:  25 de gener, 15 i 22 de febrer de 2014 al matí (es disputaran 2 rondes cada dia).

LOCALS DE JOC i HORARIS:

* 25 de gener: CASAL d’Horta de Sant Joan.                                      Horari: 10:00 h.

* 15 de febrer: Salons de l’Ajuntament de Salou                           Horari: 10:00 h.

* 22 de febrer: Teatre “ LA LLANTERNA” de Móra d’Ebre           Horari:   9:30 h.

La segona ronda de cada dia començarà un cop finalitzi la primera i es publiqui l’aparellament.

CATEGORIES:

  • Sub-16 – Nascuts l’any 1998 i 1999
  • Sub-18 – Nascuts l'any 1996 i 1997

PARTICIPANTS:

El torneig és obert a tots els esportistes inclosos en les franges d'edat mencionades al punt anterior que tinguin llicència de la FCE/CCEE en vigor per a l’any 2014. Els participants podran inscriure’s en la seva categoria “natural” segons l'edat o bé, en categories superiors, en el cas que ho desitgin i ho sol·licitin.

Podran participar-hi els esportistes inscrits per qualsevol club o consell esportiu de Tarragona.

SISTEMA DE JOC:

La competició serà única per a cada categoria (mixta).

Es jugarà pel sistema suís basat en valoració a 6 rondes.

Els aparellaments es realitzaran amb l’ajuda del programa informàtic SWISS MANAGER. El rànquing inicial es farà per ELO català.

RITME DE JOC:

Per a totes les categories, el ritme de joc serà de 60 minuts finish per a cada esportista.

PUNTUACIONS:

La puntuació per partida serà la següent:

guanyada 1 punt
taules 0,5 punts
perduda 0 punts

DESEMPATS:

En cas d'empat, quan hagi finalitzat la competició, es resoldrà :

  • 1r Pel sistema Buchholz menys el més fluix (aplicant ajustament FIDE).
  • 2n Pel sistema Buchholz amb tots els contrincants (aplicant ajustament FIDE).
  • 3r Pel resultat particular.
  • 4rt Pel Sonneborn-Berger
  • 5è Pel major nombre de partides guanyades ( no compten les partides no jugades ).
  • 6è Per sorteig

L’ajustament FIDE serà per l’oponent virtual. (C.04.5 General Handling Rules- FIDE Handbook.)

ÀRBITRES:

Àrbitre principal: Josep Mª Camell Jané.

Les decisions de l'àrbitre principal seran inapel·lables per no impedir el desenvolupament de la competició. Les reclamacions seran enviades, un cop finalitzat el torneig, al C.C. de la FCE per redimir les responsabilitats dels implicats ( jugadors, àrbitres i directius )

DIRECTOR DEL TORNEIG:

Marta Amigó.

ENDARRERIMENTS:

L’esportista que no s'hagi presentat a la seva partida passats 45 minuts de l’hora oficial d’inici de la ronda, perdrà la partida.

INCOMPAREIXENCES:

Els esportistes que tinguin una incompareixença sense justificar podran ser retirats de la competició a criteri de l'Àrbitre Principal. Així mateix, es retirarà tot participant que no s’hagi presentat a dues rondes.

TELEFONIA:

No està permès fer servir telèfons o aparells electrònics dins de la sala de joc sense autorització de l’àrbitre. Si el telèfon emet algun soroll, per al jugador comporta la pèrdua de la partida i per a l’espectador l’expulsió de la sala de joc.

AVALUACIÓ:

Aquest torneig serà vàlid per a ELO català pels jugadors amb llicència federativa.

PUBLICITAT:

Els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges de l’activitat en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat.

Els aparellaments es publicaran el dimarts de la setmana de joc, a partir de les 20 hores, a les webs de la Federació Catalana d’Escacs ( www.escacs.cat ) i a Chess-Results ( http://chess-results.com )

PREMIS:

Hi haurà trofeus per als 3 primers de la classificació general de cada categoria.

El lliurament de premis es durà a terme en finalitzar l'última ronda del campionat.

ACCÉS A LA SALA DE JOC:

L’accés a la sala per als participants i per al públic s’obrirà 15 minuts abans del començament de la ronda de joc.

Els participants que hagin d’abandonar la sala de joc durant la partida hauran de sol·licitar-ho a l’equip arbitral.

ALTRES:

Tot esportista participant al torneig haurà de tenir un delegat responsable d'ell que sigui major d'edat.

Aquest campionat és classificatori per al Campionat de Catalunya d’Edats 2014. .

Per resoldre tot el que no s'hagi previst en les normes presents, general i tècnica, s'aplicaran els reglaments oficials de joc de la Federació Catalana d'Escacs, FEDA i FIDE.