ORGANITZACIÓ:

Consells Esportius de les Terres de l’Ebre i la Federació Catalana d’Escacs.

DATES, HORARIS I LOCALS DE JOC:

 • 23 de novembre:  Roquetes (Baix Ebre).  Horari: 10:00 h.

Col.legi Marcel.li Domingo, Avda. Pare Romanyà, s/n

 • 21 de desembre:  Masdenverge (Montsià). Horari: 10:00 h.

Pavelló Municipal, C/. Galera, s/n

 • 25 de gener: Horta de Sant Joan (Terra Alta)Horari: 10:00 h.

Casal Municipal, Av. Generalitat, 13

 • 22 de febrer: Móra d'Ebre (Ribera d’Ebre).Horari: 09:30 h.

Teatre La Llanterna, C/. Miguel Rojals, 1

CATEGORIES: INDIVIDUAL MIXTE

 • Sub-8: Nascuts l’any 2006 i posteriors (prebenjamí)
 • Sub-10: Nascuts l’any 2004 i 2005 (benjamí)
 • Sub-12: Nascuts l’any 2002 i 2003 (aleví)
 • Sub-14: Nascuts l’any 2000 i 2001 (infantil)

DOCUMENTACIÓ:

Tots els participants hauran de tenir la corresponent llicència esportiva degudament tramitada pel seu Consell Esportiu o Federació Catalana d’Escacs en vigor per l’any 2014.

SISTEMA DE JOC:

El rànquing es farà per ELO CATALÀ. Als jugadors no avaluats se’ls assignarà un ELO de 1700.

CATEGORIES: BENJAMI (SUB-10), ALEVI (SUB-12) i INFANTIL (SUB-14)

Es jugarà pel sistema suís FIDE a 8 rondes.

Es jugarà dues partides cada dia

CATEGORIA PREBENJAMI (SUB-8)

Es jugarà pel sistema Round-Robin (LLIGA)

Es jugaran 9 rondes:              23 de novembre:            Dues partides

                                               21 de desembre:             Tres partides

                                               25 de gener:                      Dos partides

                                               22 de febrer:                     Dos partides

Nota: En una lliga, si un jugador ha jugat menys del 50% de les partides, els punts aconseguits per ell o contra ell, no es tindran en compte per a la classificació (C.05 Fide, 9-b)

RITME DE JOC:

60 minuts a caiguda de bandera per a cada jugador/a.

És obligat anotar la partida fins els últims cinc minuts.

L’arbitre podrà notificar la caiguda de bandera.

PUNTUACIONS:

La puntuació serà la següent: Partida guanyada: 1 punt; Taules: ½ punt; Partida perduda: 0 punts

ENDARRERIMENTS:

El jugador/a que no s'hagi presentat passats 45 minuts de l’hora oficial d’inici de la ronda, perdrà la partida.

En cas de força major, prèvia comunicació a l’organització, i abans de transcorreguts els 45 minuts de l’hora oficial d’inici de la competició, aportant la documentació necessària i sempre que no afecti a la bona marxa de la competició, el Comitè de Competició del torneig podrà decidir si el/la jugador/a podrà continuar en competició i en quines condicions.

INCOMPAREIXENCES:

Els delegats hauran de comunicar, com a molt tard, el dilluns abans de jugar-se la partida a C.E.Montsia (e.mail: cemontsia@cemontsia.cat i a la Federació Catalana d’Escacs (e.mail: federacio@escacs.cat ) fins a les 19:00 hores i abans de publicar-se l’aparellament, la retirada i/o baixa temporal del/s seu/s escaquistes i la seva intenció de reincorporar-se posteriorment a la competició.

Tot jugador/a que no es presenti a una ronda, sense justificació, podrà ser retirat de la competició a criteri de l’àrbitre principal.

Tot jugador/a que hagi d’abandonar la sala de joc durant la partida, haurà de sol·licitar-ho a l’equip arbitral.

AVALUACIÓ:

El torneig serà vàlid per a Elo Català per als jugadors amb llicència federativa.

DESEMPATS:

En cas d’empat a punts, una vegada finalitzada la competició, es resoldrà de la manera següent:  

SISTEMA DE JOC: SUÍS FIDE

1r.           Buchholz, menys el més fluíx .    

2n.          Buchholz sencer          

3r.           Resultat particular                                                                                          

4t.           Sonneborn-Berger  

5è.          Major nombre de partides guanyades (no compten les partides no jugades)          

6è           Sorteig

SISTEMA DE JOC: Round-Robin (LLIGA)

1r.           Resultat particular            

2n.          Major nombre de partides guanyades (no compten les partides no jugades)

3r.           Sonneborn-Berger      

4t.           Sorteig        

TELEFONÍA:

No està permès fer servir telèfons o aparells electrònics dins de la sala de joc sense autorització de l’àrbitre. Si el telèfon emet algun soroll, pel jugador comporta la pèrdua de la partida o l’expulsió de la sala de joc de l’espectador.

PUBLICITAT:

Els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges de l’activitat en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat.

Els aparellaments es publicaran el dimarts de la setmana de joc, a partir de les 20 hores, a les webs del Consell Esportiu del Montsia Federació Catalana d’Escacs i a Chess-Results

CONTROL TÈCNIC:

 • Àrbitre Principal: Josep Mª Camell Jané
 • Àrbitre Auxiliar: Josep Terrones

L’Àrbitre Principal resoldrà les qüestions tècniques plantejades en el moment de joc tenint en compte sempre la vessant educativa del joc. La seva decisió es podrà recórrer, per escrit, davant el Comitè de Competició adhoc creat per a la competició, fins a quinze minuts després de finalitzada la partida i sempre abans que comenci la següent ronda.

COMITÈ DE COMPETICIÓ:

Estarà format per les següents persones: l’àrbitre principal; un representant dels Consells Esportius; i un representant de la Federació.

CLASSIFICACIONS I GUARDONS:

S’establirà una única classificació per cada categoria, individual mixta.

L’organització lliurarà un guardó als/a les tres (3) primers/es escaquistes de la classificació.

CLASSIFICACIONS PER A LES FINALS CATALANES:

D'aquest campionat en sortiran les classificacions a nivell territorial per participar a les finals catalanes de la FCE i de la UCEC:

 • Campionat de Catalunya d'Edats organitzat per la FCE: poden optar a classificar-se tots els esportistes participants a la prova. Les places classificatòries per a aquesta Final d'Edats seran determinades segons s'indicarà a la circular corresponent de la FCdE.
 • Final dels JEEC organitzada per la UCEC: únicament optaran a la classificació per a aquesta prova els esportistes no federats o els federats amb un ELO de 1700. El nombre de classificats estarà en funció de la normativa que la UCEC publiqui properament.

NORMES COMPLEMENTÀRIES:

 1. a)Cada centre, entitat o club tindrà un delegat major d’edat.
 2. b)Cada delegat s’acreditarà, a cada ronda, a l’equip arbitral en arribar a la sala de joc.
 3. c)El delegat no pot intervenir de cap forma a les partides en joc, si veu alguna irregularitat ho comunicarà a l’àrbitre.
 4. d)El delegat tindrà la missió de representar els jugadors respectius, tant a les eventuals reunions com a les possibles reclamacions, etc.

ALTRES OBSERVACIONS:

Per resoldre el que no estigui previst en les normes presents, generals i tècniques, s’aplicaran els Reglaments Oficials i de Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs.

També s’aplicarà l’annex de la Convocatòria dels JEEC, l’annex de les Directrius dels JEEC i les Normes de disciplina esportiva dels JEEC.

El fet d’inscriure’s en aquesta competició implica la total acceptació d’aquesta normativa.

DESEMPATS

1) Buchholz, menys el més fluíx :

Suma de les puntuacions finals obtingudes pels seus adversaris, exceptuant la més baixa.

2) Buchholz total :

Suma de les puntuacions finals obtingudes pels seus adversaris.

3) Resultat particular :

Si son tres o més els empatats i han jugat entre si, es considera els punts obtinguts de les partides entre ells.

4) Sonneborn-Berger :

Suma de punts dels adversaris que s’han batut, i s’hi  afegeix la meitat de punts dels adversaris amb els qui s’ha empatat.