1. El sistema de joc serà un suís basat en valoració a 8 rondes. Els aparellaments es realitzaran informàticament, amb el programa Swissmanager, sota la responsabilitat de l’àrbitre principal. El rànquing es confeccionarà amb l'ELO català de l'1 de juny de 2013.

2. El ritme de joc serà de 5 minuts per  jugador/a.

3 El jugador que no es presenti a una ronda, sense justificació i a criteri de l’organització, serà eliminat del torneig. Aquells jugadors que per qualsevol circumstància hagin d'absentar-se alguna ronda, ho hauran de comunicar a l'àrbitre durant la ronda anterior. El jugador que es presenti 5 minuts després de començar la ronda perdrà la partida, tret que l’àrbitre decideixi una altra cosa. L’absència a dues rondes comporta la retirada del torneig.

4. Dia de joc: Diumenge dia 16 de juny de 2013 al matí. (inici a les 10:30 hores)

                     Local de joc: Plaça 15 d'agost, 1 de Duesaigües

 
Veure més gran

5. Desempats : En finalitzar la darrera ronda, es sortejarà l’ordre d’aplicació dels següents desempats:

 • Bucholz brasiler(-1) (aplicant ajustament FIDE)
 • Bucholz total (aplicant ajustament FIDE)
 • Acumulatiu / Progressiu( fins a últimes conseqüències)

L’ajustament FIDE serà per l’oponent virtual. (C.04.5 General Handling Rules- FIDE Handbook.)

6. No està permès fer servir telèfons mòbils dins de la sala de joc sense autorització de l’àrbitre. El fet de sonar el telèfon del jugador comporta la pèrdua de la partida. En el cas de l’espectador, comporta l’expulsió de la sala de joc.

7. Es farà ús de rellotges digitals per a un millor control i supervisió dels temps de joc dels participants. Es regirà sobre l'apèndix B de les lleis dels escacs.

8. Hi haurà un imprès oficial de reclamació de la F.C.E. a disposició dels participants.

9. Les decisions de l'Àrbitre Principal seran inapel·lables.

10. Director/a del Torneig: a determinar.

  Àrbitre Principal: a determinar.

11. El lliurament de premis es durà a terme al dinar de la Festa Provincial.

12. L’organització es reserva el dret d’admissió.

13. El no previst en aquestes bases es resoldrà d’acord amb la reglamentació de la FCE i, en general, la de la FIDE, amb les obligatòries adaptacions a les característiques del torneig.

14. La participació en aquest torneig comporta la total acceptació per part dels inscrits d’aquestes bases.

15. Inscripcions: La inscripció al torneig serà gratuïta, i s’haurà de formalitzar omplint el següent FORMULARI abans del dia 9 de juny a les 19:00 h.

16. Els aparellaments, resultats i classificacions es podran seguir per la web de chess results.

PREMIS:

Classificació individual:

 • CAMPIÓ ...............................   TROFEU
 • SOTSCAMPIÓ ........................   TROFEU
 • TERCER CLASSIFICAT ...........    TROFEU

Tram 1700 - 1850:

 • 1r Classificat............................TROFEU
 • 2n Classificat...........................TROFEU
 • 3r Classificat............................TROFEU

Classificació per equips (per fer aquesta classificació es comptaran els punts aconseguits pels 3 millors classificats de cada club):

 • CAMPIÓ ...............................   TROFEU
 • SOTSCAMPIÓ ........................   TROFEU
 • TERCER CLASSIFICAT .............   TROFEU