ORGANITZA:

La Federació Catalana d’Escacs – Delegació de Tarragona amb la col.laboració del Club d’Escacs Escola d’Escacs Salou i el Club d’Escacs La Rapita.

DIES DE JOC: 

Dissabtes 16 i 23 de febrer i 2 de març de 2013 al matí (es disputaran 2 rondes cada dia).

LOCALS DE JOC:

  • 16 de febrer: C/ 30 d'octubre nº 2 de Salou. Es jugarà als salons de l'Ajuntament de Salou. Horari: 9:45 h.
  • 23 de febrer: La Ràpita (Pavelló Firal) (Montsià). Horari: 9:30 h.
  • 2 de març: C/ 30 d'octubre nº 2 de Salou. Es jugarà als salons de l'Ajuntament de Salou. Horari: 9:45 h.

HORA D’INICI:

Les primeres rondes de cada dia començaran a les 9:45 hores (16 de febrer i 2 de març) i a les 9:30 h. el 23 de febrer. Les rondes següents un cop finalitzi la primera i es publiqui l’aparellament.

L’esportista que no s'hagi presentat a la seva partida passats 30 minuts de l’hora oficial d’inici de la ronda, perdrà la partida.

CATEGORIES:

Sub-16 – Nascuts l’any 1998 i 1997

Sub-18 – Nascuts l'any 1996 i 1995

PARTICIPANTS:

El torneig és obert a tots els esportistes inclosos en les franges d'edat mencionades al punt anterior que tinguin llicència de la FCE en vigor per a l’any 2013. Els participants podran inscriure’s en la seva categoria “natural” segons l'edat o bé, en categories superiors, en el cas que ho desitgin i ho sol·licitin.

Podran participar-hi els esportistes que pertanyin a qualsevol club de la Delegació de Tarragona.

SISTEMA DE JOC:

La competició serà única per a cada categoria (mixta).

Es jugarà pel sistema suís basat en valoració a 6 rondes.

Els aparellaments es realitzaran amb l’ajuda del programa SWISS MANAGER. El rànquing inicial es farà per ELO català.

Els aparellaments es publicaran el dimarts a partir de les 20 hores. Si un participant no vol ésser aparellat en una ronda concreta, haurà de comunicar-ho a l’àrbitre principal abans de finalitzar la ronda anterior o per escrit, al correu federacio@escacs.cat, fins dilluns a les 19:00 h.

RITME DE JOC:

Per a totes les categories, el ritme de joc será de 60 minuts finish per a cada esportista.

PUNTUACIONS:

La puntuació per partida serà la següent:

guanyada 1 punt
taules 0,5 punts
perduda 0 punts

DESEMPATS:

En cas d'empat, quan hagi finalitzat la competició, es resoldrà :

  • 1r Pel sistema Buchholz menys el més fluix (aplicant ajustament FIDE).
  • 2n Pel sistema Buchholz amb tots els contrincants (aplicant ajustament FIDE).
  • 3r Pel sistema progressiu acumulat fins les últimes conseqüències.
  • 4rt Pel major nombre de partides guanyades.
  • 5è Pel resultat particular dels escaquistes empatats.
  • 6è Per sorteig

L’ajustament FIDE serà per l’oponent virtual. (C.04.5 General Handling Rules- FIDE Handbook.)

ÀRBITRES:

Àrbitre principal: Josep Mª Camell Jané.

Les decisions de l'àrbitre principal seran inapel·lables.

DIRECTOR DEL TORNEIG:

A determinar.

INSCRIPCIÓ:

La inscripció s'ha de realitzar mitjançant el formulari electrònic corresponent: CLICA AQUÍ

La data límit d’inscripció es el dia 11 de febrer de 2013.

La quota d’inscripció es de 5,00 € per a cada participant, el qual s'haurà d'ingressar al número de compte de  Catalunya Caixa: 2013 - 3074 - 66 - 0210284063 indicant: TGN EDATS + nom del participant o club que fa l'ingrés. Els clubs que vulguin que la FCE els carregui al seu compte intern les inscripcions dels seus esportistes, hauran de sol·licitar-ho per escrit en fer la inscripció.

INCOMPAREIXENCES:

Els esportistes que tinguin una incompareixença sense justificar podran ser retirats de la competició a criteri de l'Àrbitre Principal. Així mateix es retirarà tot participant que no s’hagi presentat a la primera ronda de cada dia.

PREMIS:

Hi haurà trofeus per als 3 primers de la classificació general i les 3 primeres classificades de cada categoria.

El lliurament de premis es durà a terme en finalitzar l'última ronda del campionat.

ACCÉS A LA SALA DE JOC:

L’accés a la sala per als participants i per al públic s’obrirà 15 minuts abans del començament de la ronda de joc.

Els participants que hagin d’abandonar la sala de joc durant la partida hauran de sol·licitar-ho a l’equip arbitral.

ALTRES:

Aquest torneig serà vàlid per a ELO català.

Tot esportista participant al torneig haurà de tenir un delegat responsable d'ell que sigui major d'edat.

Aquest campionat és classificatori per al Campionat de Catalunya d’Edats 2013. .

Per resoldre tot el que no s'hagi previst en les normes presents, general i tècnica, s'aplicaran els reglaments oficials de joc de la Federació Catalana d'Escacs, FEDA i FIDE.

30 gener 2013