ORGANITZACIÓ

Organitzat per la Delegació Territorial de Lleida de la Federació Catalana d'Escacs amb la col·laboració del Club d’Escacs Bellpuig.

PARTICIPANTS

Poden participar tots els esportistes dels clubs de la Delegació de Lleida amb llicència en vigor de la Federació Catalana per a la temporada 2022.

DATA

Dissabte, 17 desembre de 2022

HORA D'INICI

Les partides s’iniciaran a les 16:30 hores.

LOCAL

Poliesportiu Municipal, Avinguda de les Garrigues, s/n (Bellpuig)

SISTEMA DE JOC

Es jugarà a sistema suís a 9 rondes

El campionat es jugarà en equips de 4 integrants cada equip.

El sistema de puntuació serà de cada tauler (Olímpic).

RITME DE JOC

Es jugarà a ritme d’escacs llampec: 3 minuts amb increment de 2 segons per jugada.

AVALUACIÓ

El campionat es vàlid per a Elo Català d’Escacs Ràpids i Elo FIDE blitz

DESEMPATS

En cas d’empat en el sistema de desempat serà

 1. Punts (Punts de Partida).
 2. Punts de Matx (2 per victòria, 1 per empat, 0 per derrota).
 3. Resultat Particular.
 4. Nombre de victòries
 5. Buchholz total.
 6. Sorteig

TROFEUS

Trofeu al campió i subcampió de cada categoria. Els premis no són acumulables.

 • Categoria Absoluta
 • Categoria Preferent
 • Primera Categoria
 • Segona Categoria
 • Tercera Categoria

El lliurament dels trofeus es farà en acabar el campionat. 

INSCRIPCIÓ

La inscripció s’haurà de fer abans del dijous dia 15 de desembre a les 19:00 h., a través del formulari. El preu de la inscripció serà de 15 € per equip que es carregarà al compte del club.

Tots els equips que s’inscriguin amb posterioritat no podran jugar fins la 2a ronda.

COMPOSICIO DELS EQUIPS

El rànquing dels equips serà la mitjana d’ELO dels quatre components teòrics titulars de l'equip.

L’Elo Català d’Escacs Ràpids determinarà l'ordre de forces de cada equip. Els esportistes d’elo igual o inferior a 1700 poden ser alineats lliurament entre ells. 

Qualsevol canvi d’esportista en un equip respecte l’imprès de la presentació d’equips s’haurà de comunicar a la reunió de delegats, abans d’iniciar la competició. Només es podran realitzar dos canvis en relació a la llista presentada a la inscripció.

L'ordre de forces serà mantingut durant tota la competició.

Cada esportista només podrà jugar en un equip.

En cas que falti un esportista a l'inici de la partida, aquest serà sempre el quart escaquer, si són dos el quart i tercer. En cas de produir-se una incompareixença a un tauler que no sigui al quart, o al tercer i al quart, es considerarà com alineació indeguda i es donarà la puntuació màxima al rival (4-0) tret que la incompareixença sigui per motius i així apreciats per l’equip arbitral. Per poder iniciar un encontre, l'equip ha de tenir la meitat dels seus integrants presents a la sala de joc. En cas contrari es posaran en marxa els rellotges d’aquest equip fins que hi hagi els esportistes suficients.

REGLAMENTACIO ESPECIFICA

El temps d’espera per presentar-se serà la caiguda de bandera

A la primera incompareixença no justificada s’eliminarà al jugador del torneig

Els equips només podran demanar no ser aparellats un màxim de dues rondes. En la ronda en què un equip no és aparellat se li adjudicarà zero punts. Un equip per demanar no ser aparellat una ronda, ha de sol·licitar-ho a l'àrbitre abans d’acabar la sessió de la ronda anterior.

En cas d’eliminació del torneig no s’optarà ni a premi ni a classificació.

Està prohibit l’ús del mòbil en la sala de joc excepte que es disposi d’autorització de l’equip arbitral. En cas que el mòbil produeixi algun soroll, l’àrbitre podrà sancionar la infracció des de l’amonestació fins a la pèrdua de la partida, en funció de les circumstàncies.

DISPOSICIONS FINALS

Qualsevol punt no previst en aquestes bases es resoldrà pel reglament de la FIDE i de la Federació Catalana d’Escacs.

Els participants cedeixen el dret d’imatge a l’organització per la difusió de l’esdeveniment dels resultats de la prova i la promoció dels escacs.

La participació en el torneig implica la total acceptació d’aquestes bases

Els jugadors tindran a la seva disposició els fulls de reclamació de la FCE

Lleida, 2 de desembre del 2022