Integraran el Circuit d’Escacs Ràpids de la D.T. Lleida tots els torneigs d’escacs ràpids/llampec presencials que organitzin la FCE i els clubs de la DT que sol·licitin la voluntat de formar part del Circuit i que es facin durant el període de l’1 de Maig a 30 de setembre de 2022. 

També poden ser organitzadors aquells (municipi/barris/associacions) que tot i no tenir club així ho desitgin, sempre i quan es compleixin els estàndards mínims d’aquestes competicions i estiguin assessorats per un club de la D.T. Lleida.

Les sol·licituds s’hauran de presentar almenys amb dues setmanes d’antelació a la celebració del torneig a través del FORMULARI. Si posteriorment hi ha algun canvi, s'ha de comunicar a federacio@escacs.cat

En cas d’haver dos torneigs sol·licitats pel mateix dia es donarà preferència a les edicions anteriors.

La relació de campionats que formen part del Circuit s’anirà actualitzant a mesura que els clubs ho comuniquin i es publicarà en la secció de la D.T.Lleida del web de la FCE, WhatsApp del Circuit i a la pàgina del Facebook del Circuit d’Estiu d’Escacs de Lleida

Cada torneig tindrà el format presencial i ritme de temps de joc que l’organitzador desitgi.

La participació a cada torneig estarà definida per les bases de cada competició que publicarà l’organitzador de la prova.

SISTEMA DE PUNTUACIO DEL CIRCUIT

Per optar als premis del Circuit s’haurà d’estar federat en un club de la DT Lleida, disposar de llicència federativa FCE de 2022 i realitzar la inscripció en el següent enllaç. FORMULARI.

Hi haurà 4 trams d’ELO i 4 trams de subs:

  • Tram A – Elo superior 2100
  • Tram B – Elo 1950 a 2100 
  • Tram C – Elo 1800 a 1949    
  • Tram D – Elo inferior a 1800
  • Tram E – Esportistes sub-14 i Elo inferior a 1650
  • Tram F – Esportistes sub-12 i Elo inferior a 1650
  • Tram G – Esportistes sub-10 i Elo inferior a 1650
  • Tram H – Esportistes sub-8  i Elo inferior a 1650

El tram d’ELO de cada esportista serà el de la llista d’ELO Ràpid de la FCE de l’1 de maig del 2022. Si un esportista es dóna d’alta a la FCE en posterioritat s’assignarà l’ELO inicial de la llista.

Per a l’elaboració de la classificació de trams s’utilitzaran les classificacions finals de cada campionat d’on s’extrauran les classificacions per trams del Circuit. Per a cada tram d’ELO s’assignaran els següents punts en funció dels següents criteris:

  • El màxim a punts per obtenir serà de 20 punts per torneig
  • El repartiment de punts es farà de forma inversa als punts atorgats en cada tram: 20 pel primer, 19 pel segon, 18 pel tercer ... Quan s’arribi a 1 punt per esportistes, s’assignarà 1 punt a la resta d'esportistes del tram.
  • Els campionats de subs només comptabilitzaran pel tram E-H (categories sub-14 a sub-8).

Per optar a la puntuació de trams s’hauran de jugar un mínim de 5 partides en el torneig que s’avaluï.

Després de cada sessió s’aniran acumulant els punts que cada jugador obtindrà en cada campionat. Per la classificació final se sumaran les 10 millors puntuacions de que cada esportista hagi obtingut durant totes les jornades jugades.

En cas d’empat en la classificació se sumaran les 11 millors puntuacions i en cas que persisteixi l’empat s’aniran acumulant puntuacions de forma incremental. En cas de persistir l’empat, el següent desempats serà el nombre de vegades que hagi quedat campió dels trams de cada torneig.

PREMIS

Es donaran els següents premis:

 • Per cada tram d’ELO: Trams A,B,C i D
  • 1r Classificat - Val de compra de llibres d'escacs valorat en 75 €
  • 2n Classificat - Val de compra de llibres d'escacs valorat en 50 €
  • 3r Classificat - Val de compra de llibres d'escacs valorat en 40 €
  • 4t Classificat - Val de compra de llibres d'escacs valorat en 30 €
  • 5è Classificat - Val de compra de llibres d'escacs valorat en 20 €
  • Millor Fèmina - Val de compra de llibres d'escacs valorat en 30 €
 • Per cada tram de subs: Trams E, F, G i H
  • 1r Classificat  - Val de compra de llibres d'escacs valorat en 50 €
  • 2n Classificat - Val de compra de llibres d'escacs valorat en 40 €
  • 3r Classificat  - Val de compra de llibres d'escacs valorat en 30 €
  • 4t Classificat  - Val de compra de llibres d'escacs valorat en 20 €
  • 5è Classificat - Val de compra de llibres d'escacs valorat en 15 €
  • Millor Fèmina - Val de compra de llibres d'escacs valorat en 20 €
 • Per nombre de participacions en cada tram (A-H)
  • 1r Classificat  - Val de compra de llibres d'escacs valorat en 15 €

Per optar als premis l’esportista haurà d’haver participat com a mínim en el 50% de les competicions del Circuit.

Els premis no són acumulables, deixant escollir al premiat a quin premi opta i assignat el premi alliberat al següent participant de la classificació corresponent.

Els premis són intransferibles (no es poden assignar a terceres persones).

Els premis es lliuraran el darrer dia del Campionat Individual de la DT Lleida (finals novembre).

Els val de compra de llibres es podran intercanviar per llibres publicats per l’Editorial Chessy directament a la seva pàgina web. http://tiendachessy.com/index.php?id_category=37&controller=category&id_lang=6

DISPOSICIONS FINALS

Els participants cedeixen el dret d’imatge a l’organització per la difusió de l’esdeveniment dels resultats de la prova i la promoció dels escacs.

La participació en el torneig implica la total acceptació d’aquestes bases.