PARTICIPANTS

Poden participar tots els esportistes interessats amb llicència federativa o no que siguin de les següents categories:


SUB-8: Nens/es nascuts l’any 2006 i posteriors.

SUB-10: Nens/es nascuts els anys 2005 i 2004.

SUB-12: Nens/es nascuts els anys 2003 i 2002.

SUB-14: Nens/es nascuts els anys 2000 i 2001.

SUB-16: Nens/es nascuts els anys 1998 i 1999.

SUB-18: Nois/es nascuts els anys 1996 i 1997.  

DIA DE JOC

Dissabte, 20 de desembre de 2014

LOCAL DE JOC

Es jugarà al Col·legi Episcopal de Lleida (Carrer Doctor Combelles 38, 25003 de Lleida.)

SISTEMA DE JOC 

Es jugarà pel sistema suís a 8 rondes en un sol grup mitjançant el programa SwissManager.

Depenent de la inscripció es jugarà en un sol grup o bé agrupats per categories d'edat.

L'organització es reserva el dret de reduir les rondes en el cas d'haver un número baix de participants.

RITME DE JOC

Es jugarà a 10 minuts per jugador sense increment de temps.

HORA D’INICI

Les partides s’iniciaran a les 09:30 del matí.

En el cas de fer una incompareixença al torneig, l'esportista serà eliminat del torneig.

INSCRIPCIÓ

La inscripció s’haurà de fer abans del dia 19 de desembre a les 20:00 hores a través del correu electrònic fedelleida@gmail.com indicant el nom i cognoms del jugador/a i si està federat o no.   

El preu de la inscripció serà de 3 € i el total recaptat serà destinat a la Creu Roja per a l'Aliança Humanitària. El pagament es podrà fer a través d'una transferència bancària al número de compte de La Caixa: ES22 2100 0226 5402 0010 7323 o,  personalment allà mateix, mitja hora abans de l'inici de la primera ronda.

DESEMPATS

Els desempats que s’aplicaran seran els següents:

  • Buchholz -1 (restant la pitjor puntuació dels contraris)
  • Buchholz mitjà (restant la pitjor i la millor puntuació dels contraris)
  • Buchholz total (sense treure cap puntuació de contraris)
  • Progressiu acumulatiu.

A efectes de desempat, s’utilitzarà l’oponent virtual com a ajust FIDE [C.04.5 General Handling Rules – FIDE Handbook].

L’ordre dels tres primers es sortejarà un cop acabada la darrera ronda i com a últim desempat es deixarà el progressiu acumulatiu.

PREMIS

Els tres primers classificat amb llicència federativa de cada categoria i els tres primers classificats No federats de cada categoria escolliran entre el conjunt de regals exposats.

OBSERVACIONS

Atès que és un campionat escolar, es perdrà a la tercera jugada il.legal.

Documentació de la Creu Roja respecte l'Aliança Humanitària. + info 

Per més informació, podeu consultar-ho a: www.ellsnopodenesperar.org

 

 

Lleida, 25 de novembre de 2014