ORGANITZACIÓ

Organitza la Delegació Territorial de Girona de la Federació Catalana d’Escacs juntament amb la col·laboració del Club Escacs Figueres i el Club Escacs Platja d’Aro. El director del Torneig serà el delegat territorial en Jordi Díaz.

 
DATES I LOCAL DE JOC

Els dies de joc (tots ells diumenges al matí) són:

 • Ronda 1 : 24/09/2023
 • Ronda 2 : 01/10/2023
 • Ronda 3 : 08/10/2023
 • Ronda 4 : 15/10/2023
 • Ronda 5 : 22/10/2023
 • Ronda 6 : 29/10/2023
 • Ronda 7 : 19/11/2023
 • Ronda 8 : 26/11/2023

Les dates de les rondes finals es podrien veure alterades degut a l’organització del Campionat de Catalunya Absolut que té pendent l’assignació de les dates. La Federació Catalana d’Escacs juntament amb el director del torneig acordaran trobar la data adient per fer la ronda que manqui.

HORARIS

Totes les partides començaran a les 09:30 hores del matí. El termini de presentació a jugar serà de 30 minuts. Per tant, a les 10:00 hores es decretaran les incompareixences.

LOCAL DE JOC

 • Rondes 1, 2, 3 i 4: Casino Menestral, C/Ample, 17 (Figueres)
 • Rondes 5, 6, 7 i 8: Sala Polivalente Castell d'Aro, Av/ Carrilet, 17249 Conjunt de Castell

SISTEMA DE JOC

Es jugarà per sistema suís a 8 rondes mitjançant el programa SwissManager.

El ritme de joc serà de 90 minuts amb increment de 30 segons per jugada.

L’emparellament de la primera ronda s’efectuarà a partir de les 20:00 hores del divendres 22 de setembre. A partir de llavors, les noves inscripcions entraran a la segona ronda.

El torneig s’homologarà per Elo català i FIDE.

PARTICIPANTS

Obert a tots els esportistes adscrits a qualsevol Club afiliat a la Delegació Territorial de Girona amb llicència en vigor de la Federació Catalana d’Escacs. Es permetrà la participació de jugadors/es de clubs d’altres territorials o federacions, però en cap cas tindran dret a cap dels premis.

GRUPS

Es faran dos grups:

 • GRUP A: Tots els esportistes que ho demanin.
 • GRUP B: Els esportistes que tinguin un Elo català igual o inferior a 1750 (*)

(*)   L’Elo català de referència serà el de la llista de setembre de 2023.

En el cas que el GRUP B no assolís la mínima inscripció de 25 esportistes, o que la suma dels dos grups no assolís la mínima inscripció de 50 esportistes, es faria un grup únic, després de consensuar-ho el director amb l’equip arbitral assignat.

INSCRIPCIONS

Les inscripcions es tramitaran mitjançant el corresponent formulari d’inscripció. Qualsevol altre forma d’inscripció no serà vàlida. No es considerarà completat el registre fins que no s’hagi efectuat el pagament.

La quota de les inscripcions:

 • Per als jugadors sèniors (20 €)
 • Per als menors de 16 anys i els majors de 65 anys (15 €)*

(*) Edats segons la Federació Catalana per a la temporada 2023.

Enllaços dels formularis inscripció:

El pagament cal fer-lo un cop omplert el formulari. El termini per a les inscripcions es tancarà el dijous 28 de setembre 2023. Passat aquest moment l’organització no garanteix la tramitació de les inscripcions.

DESCANSOS:

Un esportista pot demanar, com a màxim, 2 descansos (byes) de zero punts, a no ser que el director del torneig i/o l’àrbitre determini una altra cosa.

Els descansos s'han de sol·licitar durant el torneig (abans d'acabar la ronda en curs) a l'àrbitre principal principal segons el formulari que estarà a disposició dels jugadors. Si es vol demanar bye a la primera ronda, s'ha de sol·licitar en el mateix formulari d’inscripció o mitjançant correu electrònic a federacio@escacs.cat

INCOMPAREIXENCES

L'esportista que no assisteixi a dues rondes, sense causa justificada o no, serà retirat del campionat. Un esportista pot ser retirat de forma immediata si no compareix en una ronda sense previ avís ni cap notificació posterior.

Tot esportista retirat per incompareixences perd tots els drets que li atorguen aquestes bases.

APARELLAMENTS i RESULTATS

Els aparellaments, resultats i classificacions es publicaran al web Chess-Results.

Cada dilluns abans de les 20:00h es publicaran els aparellaments de la següent ronda. Hi haurà un període de 24 hores per fer reclamacions i es consideraran definitius a les 20:00 hores del dimarts.

Les partides no poden aplaçar-se, però sí avançar-se, sempre i quant ho autoritzi l’àrbitre.


DESEMPATS A LA CLASSIFICACIÓ FINAL

Els empats a punts a la classificació final es desfaran pels següents desempats:

1) Resultat particular

2) Buchholz menys el pitjor resultat (aplicant ajustament FIDE)

3) Buchholz Total (aplicant ajustament FIDE)

4) Nombre de partides guanyades

5) Sonneborn-Berger

L'ordre dels 3 primers sistemes de desempat se sortejarà al finalitzar la última partida de la darrera ronda.

Si persisteix l’empat (en els llocs que donin dret a premis en metàl·lic) es desfarà amb un sorteig o un matx per armageddon. A efectes de desempat, s’utilitzarà l’oponent virtual com a ajust FIDE [C.07 Tie-Break Regulations – FIDE Handbook].

PREMIS

GRUP A

 • Campió Absolut: 400 € i trofeu.
 • Subcampió Absolut:  300 € i trofeu.
 • Tercer Classificat absolut: 225 € i trofeu
 • Quart Classificat absolut: 150 € i trofeu.
 • Cinquè Classificat absolut:  100 € i trofeu.
 • Campiona Territorial Femenina: Trofeu
 • Al millor jugador veterà de +65 anys: trofeu
 • Al millor Sub16, Sub14 i Sub12: trofeu

GRUP B

 • Campió Absolut: 150 € i trofeu.
 • Subcampió Absolut: 100 € i trofeu.
 • Tercer Classificat absolut: 75 € i trofeu
 • Al millor jugador veterà de +60 anys: trofeu
 • Al millor Sub12, Sub10 i Sub8: trofeu

Trofeus per Trams d’Elo (català)

S’establiran 3 trams en el GRUP A i 2 trams en el GRUP B d’igual nombre de jugadors descomptant el grup que lluitaran pels primers llocs, per tant serà una divisió de parts iguales de quatre grups pel Grup A i per tres el Grup B. Cada campió de tram serà premiat amb un trofeu. A partir de la 2n ronda s’establiran els trams.

Trofeu d’Equip

Trofeu pel millor club que disposin d’un mínim de 4 jugadors participants. La classificació de clubs vindrà donada pels quatre millors esportistes del clubs sumant la puntuació dels jugadors del mateix club, independent del grup on estiguin.

Cap dels premis són acumulables amb la resta de premis i trofeus llevat del femení i veterà. Les edats segons la Federació Catalana per a tota la temporada 2022. Els premis del GRUP B només es donaran si es realitza dos grups separats de competició.

Els esportistes que obtinguin un premi en metàl·lic hauran de presentar un rebut signat (que es lliurarà  o bé l’últim dia de la competició o per correu electrònic en dies posteriors) a la federació juntament amb còpia escanejada del DNI, pel motiu de les retencions. Els premis en metàl·lic estan sotmesos a retenció d’IRPF i s’ingressaran en el compte corrent de l’entitat bancària que s’escrigui en el rebut. Aquests premis es lliuraran com a molt dins dels tres mesos des de la finalització del campionat, passat aquest temps es considerarà desert.

Els trofeus o premis en metàl·lic que no siguin recollits o cobrats en un mes des de la finalització de la cloenda, excepte causes justificades, passaran a ser propietat de la Federació Catalana d'escacs.

Tots els trofeus s’entregaran a la Festa Gironina dels Escacs que tindrà lloc el diumenge 3 de desembre de 2023.

ARBITRATGE

L’equip arbitral serà: Luís Enrique Valle (principal) i Jesús Caballero (adjunt).

Les decisions de l’àrbitre principal seran inapel·lables.

RECLAMACIONS

L’àrbitre tindrà fulls de reclamació a disposició dels jugadors.

Tota reclamació dirigida al Comitè de Competició de la FCE sobre una decisió de l'equip arbitral haurà d'estar feta per escrit i lliurada a l'àrbitre principal / director del Torneig en un termini màxim de 30 minuts després del final de la ronda.

DISPOSITIUS ELECTRÒNICS

Estan prohibits els telèfons o aparells electrònics dins de la sala de joc sense autorització de l'àrbitre, a no ser que estiguin completament desconnectats. Si el telèfon emet algun soroll, per al jugador comporta la pèrdua de la partida o l'expulsió de la sala de joc de l'espectador.

DISPOSICIONS FINALS

S’aplicaran els Reglaments de la Federació Catalana d'Escacs i, per a qualsevol extrem no previst, les lleis dels escacs de la FIDE.

Qualsevol cosa no especificada en aquesta circular serà resolta pel director del torneig.

La participació en el Campionat Territorial Absolut de Girona, tant esportistes i àrbitres com organitzadors, implica l’acceptació d’aquestes bases.

Els participants, pel fet de inscriure's, autoritzen la publicació de les seves dades i fotografies als mitjans de comunicació que l’organització consideri adients per a la difusió de l’esdeveniment. En cas de no ser possible per algun motiu justificat, posar-se en contacte amb l'organització abans de l'inici del torneig.

 

Girona, a 29 de agost de 2023

Jordi Díaz Comas

Delegació Territorial de Girona