ORGANITZACIÓ

Organitzat per la Delegació Territorial de Girona de la Federació Catalana d’Escacs amb la col·laboració del Club Escacs Gerunda.


DIA I HORARI D’INICI

Tota la competició es jugarà el dissabte 15 d’abril de 2023, a la tarda a partir de les 16:00.


LOCAL DE JOC

Serà el mateix per a totes les categories i rondes:

Escola FEDAC Sant Narcís, Carrer Pare Coll núm.3, Girona.

PARTICIPANTS

Poden participar tots els equips dels clubs que formen la Delegació Territorial de Girona, dividits en les següents categories:

  • Categoria Sub16 - nascuts l’any 2007 i 2008
  • Categoria Sub14 - nascuts l’any 2009 i 2010
  • Categoria Sub12 - nascuts l’any 2011 i 2012
  • Categoria Sub10 - nascuts l’any 2013 i 2014
  • Categoria Sub08 - nascuts l’any 2015 en endavant


DELEGATS

Cada club tindrà un delegat major d’edat. El delegat podrà canviar a cada ronda, previ advertiment a l’equip arbitral. Un delegat tindrà un mínim d’un equip i un màxim de 3 equips sota la seva direcció.

La funció principal del delegat serà la de formalitzar la composició dels equips en cada ronda i vetllar per la correcta inscripció dels resultats a l’acta. No podrà intervenir de cap forma a les partides en joc i si veu alguna irregularitat ho comunicarà a l’àrbitre. Si un delegat intervé en una partida serà rellevat de les seves funcions. El delegat podrà proposar al seu jugador que ofereixi/concedeixi taules o bé a la inversa, ser consultat pel seu jugador si pot o no oferir/concedir taules en la seva partida.


DIRECTOR DEL TORNEIG

El director del torneig serà en Jordi Díaz Comas.


INSCRIPCIONS PER CLUBS I EQUIPS FEDERATIUS

Mitjançant el FORMULARI D’INSCRIPCIÓ fins el dijous 13 d’abril de 2023, passat aquest moment l’organització no garanteix la tramitació de les inscripcions. Els drets d’inscripció és de 20,00€ per equip inscrit que es carregarà al compte del club.

Els equips de clubs s’hauran d’inscriure a la categoria que els correspongui en funció del jugador de més edat que tenen a l’equip en la temporada 2023. No està limitat per elo.

Si algun club no disposa de suficients jugadors (mínim 3) per a fer un equip la Federació formarà “equips federatius”, repartint els jugadors segons nivell i/o edat. Els equips que requereixin un jugador, o els jugadors que no disposin d’equip han de comunicar-ho en aquest FORMULARI. Cada jugador que es presenti sense club haurà d’abonar 5€ per drets d’inscripció. El pagament cal fer-lo mitjançant ingrés al compte de la FCE a La Caixa: ES89 2100 1033 3202 0013 0574 indicant MINICOPA + el nom club.


PREMIS

Tindran trofeu l’equip millor classificat de cada categoria d’edats i una medalla per a cada un dels components d’aquests equips guanyadors.

A l’equip campió absolut se li entregarà a més el trofeu de la Champions per exposar-ho al seu club o allà on cregui convenient. Aquest trofeu s’haurà de retornar el dia de la Festa Gironina que se celebrarà el 3 de desembre de 2023. Per aconseguir el trofeu en propietat, el club l’haurà de guanyar en tres edicions consecutives o en cinc d’alternatives.

BASES REGLAMENTÀRIES

1. ALINEACIONS

1.1. La composició dels equips serà de quatre. Els equips podran disposar jugadors reserves.

1.2. Els clubs han d’inscriure els equips, amb tots els jugadors complets que els formaran, amb el formulari enllaçat en aquestes bases. Aquesta llista es podrà modificar 15 minuts abans de començar la competició. L’acta de cada encontre servirà a l’àrbitre per conèixer els jugadors que disputen cada partit.

1.3. Els equips podran alinear els seus jugadors sense tenir en compte l’ordre de forces. Abans de començar la ronda els delegats dels equips fixaran l’alineació de forma simultània. Per poder començar una ronda serà necessària la presència, com a mínim, de dos esportistes.

1.4. Els jugadors podran canviar d’equip al llarg del torneig però en cap cas podrà fer modificar la categoria de l’equip inicial. És a dir que un sub10 podrà anar a un equip sub12, però no al revés: un sub12 no pot anar a un equip sub10 perquè en modificaria la categoria.

1.5. L’equip o equips que no es presentin a la primera ronda de cada sessió de joc o a dues rondes, tot i que no siguin consecutives, sense causa justificada, seran eliminats de la competició.


2. SISTEMA i RITME DE JOC

El Campionat es jugarà a grup únic pel Sistema Suís a 7 rondes, amb sistema de puntuació olímpica (suma de punts per tauler). El descans es comptabilitzarà com a victòria de dos punts i mig (2,5 punts). El rànquing inicial es farà per ELO Català ràpid dels primers 4 esportistes titulars (teòrics) de cada equip.

Totes les partides s’efectuaran al ritme de 10 minuts per jugador més 3 segons d'increment per jugada.


3. DESEMPATS

Els desempats que s’aplicaran i el seu ordre són:

  • Suma de punts per partida
  • Resultat particular
  • Punts de matx (2 per victòria, 1 per empat i 0 per derrota)
  • Buchholz total
  • Sonneborn-Berger

Si persisteix l’empat es desfarà amb un sorteig.

4. ARBITRATGE

Les decisions de l’àrbitre principal seran inapel·lables.


5. ELO

El torneig és vàlid per Elo Català ràpid (actius).

6. ALTRES

No es permetrà la participació de cap equip que no hagi fet la inscripció prèviament.

És molt important la col·laboració dels delegats dels equips amb la confecció correcta de les actes per minimitzar els errors del càlcul de l’elo.

Aquest campionat no és classificatori per a cap altra prova.

Els participants, pel fet de inscriure's, autoritzen la publicació de les seves dades i fotografies als mitjans de comunicació que l’organització consideri adients per a la difusió de l’esdeveniment. En cas de no ser possible per algun motiu justificat, posar-se en contacte amb l'organització abans de l'inici del torneig.

Tot el que no estigui previst en aquesta circular, es resoldrà aplicant, en l'ordre que s'enuncien, els reglament de la Copa Catalana i el reglaments de la FCE o la FIDE.

La participació a la prova implica la total acceptació d’aquestes bases.

 

Girona, a 24 de març de 2023

Jordi Díaz Comas

Delegació Territorial de Girona