ORGANITZACIÓ i DIRECCIÓ: 

Organitza la Delegació Territorial de Girona de la Federació Catalana d’Escacs i els Clubs.

 • Club Escacs Santa Eugènia.
 • Club Escacs Banyoles.
 • Club Escacs Figueres.
 • Club Escacs Gerunda i
 • Club Escacs Olot.

El Director del Campionat Territorial serà el Delegat de Girona, de la Federació Catalana d’Escacs, Elias Muratet Casadevall.

Enguany es jugarà mitjançant un sistema nou, de diferents seus i els resultats finals del Campionat Territorial estaran en funció dels 3 millors resultats obtinguts

DATES DE JOC:

 • El dissabte 7 de setembre es jugarà un torneig a càrrec del Club d’Escacs Santa Eugènia.
 • El dissabte 21 de setembre es jugarà un torneig a càrrec del Club d’Escacs Figueres.
 • El dissabte 12 d’octubre es jugarà un torneig a càrrec del Club d’Escacs Gerunda 
 • El dissabte 19 d’octubre es jugarà un torneig a càrrec del Club d’Escacs Olot.
 • El dissabte 6 de desembre es jugarà un torneig a càrrec del Club d'Escacs Banyoles.

LOCALS DE JOC:

 • El dissabte 7 de setembre es jugarà a un local per designar pel Club Escacs Santa Eugènia.
 • El dissabte 21 de setembre es jugarà a un local per designar pel Club Escacs. Figueres.
 • El dissabte 12 d’octubre es jugarà a un local per designar pel Club Escacs Gerunda 
 • El dissabte 19 d’octubre es jugarà a un local per designar pel Club Escacs Olot.
 • El dissabte 6 de desembre es jugarà a un local per designar pel Club Escacs Banyoles

HORARIS:

Tots els tornejos començaran a les 10 del matí i es jugaran 5 rondes al matí i 4 a la tarda, a partir de les 16 hores.

SISTEMA DE JOC:

Sistema suís a 9 rondes.

Partides a 15 minuts amb 3 segons d’increment per jugada, a caiguda de bandera.

GRUPS I AVALUACIÓ

Grup Únic: Cada torneig estarà obert a tots els jugadors de totes les federacions. Per be que el Campionat Territorial quedarà circumscrit als jugadors que estiguin adscrits a qualsevol Club afiliat a la Delegació Territorial de Girona.

Els tornejos s’homologaran per ELO FIDE i Català (amb valor de mitja K).

DESEMPATS A LA CLASSIFICACIÓ FINAL:

Els empats a punts a la classificació final de cada torneig es desfaran pels següents desempats:

 • Bucholz menys el pitjor resultat,
 • Bucholz total i
 • Puntuació progressiva acumulativa (fins a les darreres conseqüències i amb el criteri FIDE del rival virtual).

Els tres desempats es sortejaran abans de començar la darrera ronda i s’informarà de la jerarquia quan acabi la darrera partida del torneig.

En cas de persistir l’empat, el quart desempat serà el de: Partides guanyades.

I si persisteix l’empat pel títol, es jugarà una partida ràpida, (5 minuts sense increment) entre els dos millors jugadors.

RESULTAT DEL CAMPIONAT TERRITORIAL. (Reservat als jugadors de Clubs de la Territorial per la temporada 2013)

Per obtenir la classificació final del Campionat Territorial, computaran només els jugadors que hagin jugat un mínim de TRES tornejos, i comptaran els millors tres tornejos de cada jugador, contant el lloc de la classificació de cada torneig (de forma que el campió sumarà 1 punt, el segon 2 punts, el tercer 3 punts , i així successivament....) de tal forma que el jugador que sumi menys punts (en els seus tres millors tornejos) serà el guanyador, el segon lloc serà pel jugadors que amb aquest criteri sumi menys punts, després del Campió, i així successivament).

INSCRIPCIONS:

Les inscripcions es tramitaran a la Federació Catalana d’Escacs mitjançant el present formulari electrònic.

El preu de les inscripcions variarà en funció del nombre de tornejos a que un jugador s’inscrigui:

 • Si s’apunta a un sol torneig el preu serà de 25 euros.
 • Si s’apunta a dos tornejos, el preu global serà de 40 euros.
 • Si s’apunta a tres tornejos, el preu global serà de 50 euros.
 • Si s’apunta a quatre tornejos, el preu global serà de 55 euros, i
 • Si s’apunta a tots cinc tornejos, el preu global serà de 60 euros.

(No es obligat fer al mateix temps les inscripcions de tots els tornejos que es vulguin jugar, doncs el jugador pot   anar pagant la diferència en funció dels tornejos als que s’inscrigui. La inscripció es farà torneig per torneig, i no serà vàlida una inscripció global a un nombre determinat de tornejos, és a dir, si un jugador s’apunta a TRES TORNEJOS i paga 50 euros, haurà d’indicar QUINS TRES tornejos són).

El pagament cal fer-lo mitjançant ingrés al compte de la FCE a La Caixa 2100 1033 32 0200130574 (cal indicar el nom i els dos cognoms del jugador, i el torneig o tornejos a que s’inscriu).

Un cop fet el pagament el jugador haurà d’aparèixer a la llista d’inscrit del torneig en qüestió en un termini de 24 hores. Caldrà que l’inscrit verifiqui aquest extrem.

El termini per les inscripcions es tancarà el darrer dijous anterior a la celebració del torneig, a les 19.30 hores. Passat aquest moment l’Organització no garanteix la tramitació de les inscripcions.

REGLAMENTACIÓ APLICABLE:

Els Reglaments de la Federació Catalana d'Escacs i, per a qualsevol extrem no previst, les lleis dels escacs de la FIDE

PREMIS

De cada torneig, cada Club organitzador en fixarà els que vulgui.

Del Campionat Territorial seran:

Campió Absolut : el 25% del superàvit que en faci la Territorial (veure nota al peu), amb un mínim de 250 euros, i un màxim de 400 euros. I Trofeu.

Subcampió Absolut : el 15% de la recaptació que en faci la Territorial (veure nota al peu),amb un mínim de 150 euros, i un màxim de 250 euros. I Trofeu.

Tercer Classificat absolut: el 7’5% de la recaptació que en faci la Territorial (veure nota al peu), amb un mínim de 75 euros, i un màxim de 150 euros. I Trofeu.

(La Territorial recaptarà les inscripcions i pagarà a cada club organitzador un fix de 10 euros per jugador que hagi pagat la inscripció al seu torneig. A més satisfarà el cost arbitral, que tindrà el següent escalat:

 • Tornejos fins a 25 jugadors inscrits:   Àrbitre Principal 100 euros. Àrbitre auxiliar (en pràctiques) 15 euros.
 • Tornejos de 26 a 50 jugadors inscrits: Àrbitre Principal 125 euros. Àrbitre auxiliar (en pràctiques) 25 euros.
 • Tornejos amb més de 50 jugadors inscrits: Àrbitre Principal 150 euros. Àrbitre auxiliar (en pràctiques) 30 euros.

Per tant el càlcul del superàvit de la Territorial serà objectivament calculable).

(NOTA.- TANT ELS PREMIS EN METÀL·LIC, COM ELS TROFEUS CORRESPONENTS AL CAMPIONAT PROVINCIAL S’ENTREGARAN A LA FESTA GIRONINA DEL 2014).

Licitació de l’arbitratge:

Els àrbitres que tinguin interès en arbitrar algun torneig cal que ho facin, amb una antelació superior a 30 dies abans de l’inici del torneig, al mail federació@escacs.cat. Cal dir que cada club organitzador tindran dret a seleccionar, entre els licitadors, els àrbitres del seu torneig.

Per les funcions d’àrbitres auxiliars tindran preferència els que varen superar l’examen en la darrera convocatòria i encara estiguin en pràctiques.

Girona, 4 de juny de 2013.