RESULTATS DE LA PROVA.
D’acord amb el TÍTOL CINQUÈ del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la Federació Catalana d’Escacs (F.C.d’E.), resolc fer públic el resultat de la prova de coneixement teòric per l’obtenció del títol d’àrbitre de suport.

COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL
Data: 3 de novembre de 2012
Lloc: Federació Catalana d’Escacs. Sant Adrià, 20. 08030 - Barcelona
President: Davide Vega D’Aurelio (IA)
Vocal: Josep Ma. Benítez Delgado (IA)
Vocal: Jordi Chalmeta Ugas (FA)

LLISTAT D’ASPIRANTS QUE HAN OBTINGUT UNA VALORACIÓ D’APTE

DNI ASPIRANT
506-D
778-J
943-M

Barcelona, a 14 de novembre de 2012.
Signat: Davide Vega D’Aurelio
Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.