Benvolgut/da company/a:

Em dirigeixo a tu per a oferir-te la possibilitat d’arbitrar la següent prova oficial de la FCE:

Competició:

Campionat de Tarragona Individual d’Edats SUB8, SUB10, SUB12 - Terres de l’Ebre

Lloc:

Tortosa – Pinell del Brai – Vinarós

Dates:

 4 al 18 de març de 2023

Format

Suís

Places

1 Àrbitre Principal

1 Àrbitre Adjunt

1 Àrbitre Auxiliar

 300€

 200€

 150€

Observacions

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre per als no residents la localitat de celebració de la competició. S’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa amb la justificació dels comprovants originals.

Es pagarà només els desplaçaments dins de l’àmbit provincial.

La retribució tindrà una retenció del 2%.

Vàlid per a Elo FCE estàndard.

Termini de licitació

15 de febrer de 2023

 

Competició:

Campionat de Tarragona Individual d’Edats SUB8, SUB10, SUB12 - Tarragona Nord

Lloc:

Tarragona

Dates:

Del 4 al 18 de març de 2023 (tarda)

Format

Suís

Places

1 Àrbitre Principal

1 Àrbitre Adjunt

2 Àrbitre Auxiliar

 300€

 200€

 150€

Observacions

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre per als no residents la localitat de celebració de la competició. S’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa amb la justificació dels comprovants originals.

Es pagarà només els desplaçaments dins de l’àmbit provincial.

La retribució tindrà una retenció del 2%.

Vàlid per a Elo FCE estàndard.

Termini de licitació

15 de febrer de 2023

 

 

Competició:

Campionat de Tarragona Individual d’Edats – SUB14 a SUB16

Lloc:

Salou

Dates:

Del 4 al 18 de març de 2023 (matí)

Format

Suís

Places

1 Àrbitre Principal

1 Àrbitre Adjunt/Auxiliar

300€

200€

Observacions

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre per als no residents la localitat de celebració de la competició. S’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa amb la justificació dels comprovants originals.

Es pagarà només els desplaçaments dins de l’àmbit provincial.

La retribució tindrà una retenció del 2%.

Vàlid per a Elo FCE estàndard.

Termini de licitació

15 de febrer de 2023

 

Els Àrbitres de Suport en Pràctiques (ASP) i els Àrbitres Catalans en Pràctiques (ACP) poden licitar únicament a la plaça d’àrbitre auxiliar. En cas de ser designats, només cobraran el 75% de la tarifa publicada a la licitació.

Els àrbitres principals designats en proves oficials de la FCE, tenen l'obligació de personar-se a la seu de la prova, a tot estirar 24 hores abans de l'inici de la mateixa o amb el temps suficient.

Una vegada finalitzada la prova la FCE enviarà, a cadascun dels designats, un rebut i, si escau, un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signats (original o digital, no escanejat), per procedir al pagament dels honoraris.

Si tens intenció d’arbitrar aquesta prova, demana-ho per correu electrònic a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE, abans de la data de termini.

Esparreguera, 9 de febrer de 2022

Signat: Guillem Cintas Zuazua

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la FCE.