Acte d’obertura de les pliques de l’Examen d’Àrbitre Català 2023

ACTE D’OBERTURA

Efectuat l’acte d’obertura de les pliques a la seu de la Federació Catalana d’Escacs el dimecres, 1 de febrer de 2023 a les 12:00 hores, el resultat ha estat el següent: 

RELACIÓ DE PLIQUES I ASPIRANTS

Plica

DNI

P01

-439S

P02

-662R

P03

-465K

P04

-102P

P05

-370H

P06

-544Z

P08

-417B

P09

-800D

 

Tal com diu el reglament del CTA: 

Es podrà recórrer davant del Delegat del C.d’A. de la FCE. en el termini de vint dies hàbils a comptar des de la data en que hagi rebut la notificació de la denegació.

 

Esparraguera, a 1 de febrer de 2023

Signat: Guillem Cintas

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.