D’acord amb el TÍTOL CINQUÈ del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la Federació Catalana d’Escacs (F.C.d’E.), es resol fer públiques les notes de l’examen a àrbitre de suport que es va fer:

Data: 19 de novembre de 2022

Lloc: Federació Catalana d’Escacs. Sant Adrià, 20. 08030 – Barcelona

Tribunal: AC Ernest García i AC Guillem Cintas

 

LLISTAT DE NOTES

DNI DE L'ASPIRANT

QUALIFICACIÓ

-021R

NO APTE

-370H

APTE

-465K

APTE

-867C

APTE

-417B

APTE

-329P

APTE

 

Barcelona, a 19 de novembre de 2022

Federació Catalana d’Escacs