Benvolgut/da company/a:

Mitjançant aquesta circular es comunica els/les àrbitres designats/des per arbitrar la següent prova oficial de la FCE.

Competició:

Campionat Territorial Absolut de Tarragona

Lloc:

Hospitalet de l’Infant

Dates:

Del 24 de setembre al 27 de novembre de 2022

Places

Àrbitre principal

Àrbitre auxiliar

Sr. AC Òscar Ferrer Joyera

Sr. ACP Rubén Fernández Soriano

Altres licitacions

  

 

Si has estat designat com a àrbitre principal d’aquesta prova, et recordem l’obligació de confeccionar i presentar a la FCE l’informe del torneig segons la normativa establerta en la circular ARB 18/2021 (convé recordar que no es podrà satisfer el pagament dels honoraris establerts fins que l’informe del torneig hagi estat verificat i validat).

Un cop finalitzada la prova, la FCE enviarà un justificant per l'honorari (amb la retenció del 2%) i un altre, si és pertinent, per a les dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat i documentat, per procedir al pagament d'aquest.

Esparreguera, 13 de setembre de 2022

Signat: Guillem Cintas Zuazua

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la FCE.