Benvolgut/da company/a:

Mitjançant aquesta circular es comunica l’àrbitre designat per la propera prova oficial de la FCE.

 

Competició:

Campionat Territorial Absolut de Barcelona

Lloc:

Diferents Seus

Dates:

Del 2 d’octubre fins a l’11 de desembre de 2022

Places

Àrbitre principal

Àrbitre auxiliar

Jaume Gallart

Anna Bonals
Camilo Andrés Navarro
Albert Pardina

Altres licitacions

Joan Manel Marches

Roger Rodríguez

 

Si has estat designat com a àrbitre principal d’aquesta prova, et recordem l’obligació de confeccionar i presentar a la FCE l’inform del torneig segons la normativa establerta en la circular ARB 18/2021 (convé recordar que no es podrà satisfer el pagament dels honoraris establerts fins que l’informe del torneig hagi estat verificat i validat).

Un cop finalitzada la prova, la FCE enviarà un justificant per l'honorari (amb la retenció del 2%) i un altre, si és pertinent, per a les dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat i documentat, per procedir al pagament del mateix.

Esparreguera, 4 d'agost de 2022

Signat: Guillem Cintas Zuazua

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la FCE.