A tots els àrbitres integrants del CTA Benvolgut/da company/a:

Em dirigeixo a tu per a oferir-te la possibilitat d’arbitrar la següent prova oficial de la FCE:

Competició:

Territorial Absolut de Barcelona

Lloc:

Diferents seus

Dates:

Territorial:

2-9-16 i 23 d’octubre, 6-13-20-27 de novembre i 11 de desembrede2022

Format:

Suís

Places:

1 Àrbitre principal

Àrbitres Auxiliars
(Depenent de les seus)

550€

350€

Observacions:

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre. S’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

Si venen amb transport públic, s’abonarà el 100% de la despesa amb la justificació dels comprovants originals.

El desplaçament dels àrbitres de fora de la Delegació el còmput del quilometratge amb vehicle particular s'efectuarà a partir del moment que accedeixin per carretera a la província.

La retribució tindrà una retenció del 2%. Vàlid per a Elo FIDE i Català.

Termini de licitació: 

30 de juliol de 2022.

 

Els Àrbitres de Suport en Pràctiques (ASP) i els Àrbitres Catalans en Pràctiques (ACP) poden licitar únicament les places d’àrbitre auxiliar. En cas de ser designats, només cobraran el 75% de la tarifa publicada a la licitació.

Els àrbitres principals designats en proves oficials de la FCE, tenen l'obligació de personar-se a la seu de la prova, a tot estirar 24 hores abans de l'inici de la mateixa o amb el temps suficient.

Una vegada finalitzada la prova la FCE enviarà, a cadascun dels designats, un rebut i, si escau, un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signats (original o digital, no escanejat), per procedir al pagament dels honoraris.

Si tens intenció d’arbitrar aquesta prova, demana-ho per correu electrònic a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE, abans de la data de termini.

 

Esparreguera, 11 de juliol de 2022

Signat: Guillem Cintas Zuazua

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la FCE.