A tots els àrbitres integrants del CTA

Benvolgut/da company/a:

Mitjançant aquesta circular es comunica els/les àrbitres designats/des per arbitrar les següents proves oficials de la FCE.

Competició:

Campionat Llampec de Girona

Lloc:

Vilablareix

Dates:

Diumenge 19 de juny de 2022

Places

Àrbitre principal

Luis Enrique Valle

Altres licitacions

 

Jesús Caballero

Laura Martín

 

 

Competició:

Campionat Juvenil Territorial de Girona d’Escacs Actius

Lloc:

Olot

Dates:

Dissabte tarda 11 i 18 de juny de 2022

Places

Àrbitre principal

Jesús Caballero

Altres licitacions

 

Luís Enrique Valle

Laura Martín

 

Si has estat designat com a àrbitre principal d’aquesta prova, et recordem l’obligació de confeccionar i presentar a la FCE l’informe del torneig segons la normativa establerta en la circular ARB 18/2021 (convé recordar que no es podrà satisfer el pagament dels honoraris establerts fins que l’informe del torneig hagi estat verificat i validat).

Un cop finalitzada la prova, la FCE enviarà un justificant per l'honorari (amb la retenció del 2%) i un altre, si és pertinent, per a les dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat i documentat, per procedir al pagament d'aquest.

 

Esparreguera, 26 de maig de 2022

Signat: Guillem Cintas Zuazua

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la FCE.