RESULTATS DE LA PROVA

D’acord amb el TÍTOL CINQUÈ del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la Federació Catalana d’Escacs (F.C.d’E.), resolc fer públic el resultat de la prova de coneixement teòric per l’obtenció del títol d’àrbitre català.

LLISTAT DE RESULTATS QUE HA OBTINGUT CADASCUNA DE LES PLIQUES

Plica

Test

Curtes

SManager

Mitjana

P01

5,86

5,98

0

NO APTE

P02

8,16

5,48

10

7,880

P03

8,85

5,8

9,75

8,134

P04

8,16

5

10

7,720

P05

5,98

6,9

7,75

6,876

P06

5,98

9,15

7,5

7,542

P07

7,24

6,43

7

6,890

P08

5,86

5,5

3

NO APTE

P09

4,83

5,08

6,5

NO APTE

P10

8,05

7,25

6,5

7,265

P11

9,08

9,3

9

9,127

P12

7,01

7,9

5

6,637

P13

7,93

8,43

7

7,787

P14

6,21

6,1

7

6,436

P15

6,21

7,68

6

6,629

P16

7,36

6,85

6

6,735

P17

3,33

2,55

6

NO APTE

P18

6,55

3,75

0

NO APTE

 

L’acte d’obertura de les pliques es realitzarà a la seu social de la Federació Catalana d’Escacs el proper dijous, 19 de maig de 2022, a les 12:00 hores. Aquest acte és públic i obert a tots aquells federats que vulguin assistir.

 

ACTE D’OBERTURA DE LES PLIQUES

Data:               19 de maig de 2022

Hora:               12:00

Lloc:                Federació Catalana d’Escacs. Sant Adrià, 20. 08030 - Barcelona 

 

Esparreguera, a 16 de maig de 2022

Signat: Guillem Cintas

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.