A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

Benvolgut amic/amiga:

Mitjançant aquesta circular es comunica la persona designada per arbitrar les properes proves de la Federació Catalana d’Escacs.

Competició:

Copa Catalana – Fase Territorial Barcelona 2022

Lloc:

Cotxeres de Sants a Barcelona

Data:

Diumenge, 16 de gener de 2022

Places

Àrbitre principal

Manolo Navarro

Àrbitre adjunt

Vladimir Zaiats

Àrbitres auxiliars

En funció dels equips inscrits, es designa:

1.- Joan Manel Marches

2.- Mireia Ramon

3.- Francisco Javier Ramon

4.- Andres Navarro

5.- Albert Pardina

Altres licitacions

   

 

Competició: 

Copa Catalana – Fase Territorial Girona 2022

Lloc:

Av. Pelegrí núm. 25, Tossa de Mar (edifici oficina de turisme).

Data:

Diumenge, 16 de gener de 2022

Places

Àrbitre principal

Luís Enrique Valle

Àrbitre adjunt

Èric Gatell

Altres licitacions

 

Jesus Caballero

 

Competició: 

Copa Catalana – Fase Territorial Lleida 2022

Lloc:

A determinar

Data:

Diumenge, 16 de gener de 2022

Places

Àrbitre principal

Xavier Valios

Àrbitre adjunt

Israel Campos

Altres licitacions

   

 

Competició: 

Copa Catalana – Fase Territorial Tarragona 2022

Lloc:

 Salou

Data:

Diumenge, 16 de gener de 2022

Places

Àrbitre principal

Gumersind Maseras

Àrbitre adjunt

Ruben Morales

Àrbitre auxiliar

Òscar Ferrer

Altres licitacions

   

 

Si has estat designat com a àrbitre principal, et recordem l’obligació de confeccionar i presentar a la FCE l’informe del torneig segons la normativa establerta. No es procedirà a formalitzar el pagament fins que l’informe hagi estat verificat i validat.

Una vegada finalitzada la prova la FCE enviarà, a cadascun dels designats, un rebut i, si procedeix, un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat (original o digital, no escanejat) i documentat, per procedir al pagament del mateix.

Barcelona, 29 de desembre de 2021