Benvolgut amic/amiga:

Mitjançant aquesta circular es comunica la persona designada per arbitrar la propera prova de la Federació Catalana d’Escacs.

 

Competició:

Campionat de Girona d'Escacs Actius per Edats

Lloc:

Pavelló (pista coberta) de l’escola Cassià Costal, C/ de Bru Barnova i Xiberta, s/n, Girona

Dates:            

16 de maig del 2021

Places

Àrbitre principal

Àrbitre adjunt

Àrbitre auxiliar

Luis Enrique Valle

Estanis Plantada

Èric Gatell

Altres licitacions

   

 

Si has estat designat com a àrbitre principal, us recordem l’obligació de confeccionar i presentar a la FCE l’informe del torneig segons la normativa establerta. No es procedirà a formalitzar el pagament fins que l’informe hagi estat verificat i validat.

Una vegada finalitzada la prova la FCE enviarà, a cadascun dels designats, un rebut i, si procedeix, un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat (original o digital, no escanejat) i documentat, per procedir al pagament del mateix.

Girona, 08 de maig de 2021