Benvolgut amic/amiga:

Es un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar el següent campionat:

Competició:

Torneig “Tiendas de la Estación” de Barcelona

Lloc:  

Estació de Sants a Barcelona, al costat de l’establiment Mc Donald’s.

Dates:            

25 d’abril de 2020

Format

Suís

Places:

1 Àrbitre principal

220 €

1 Àrbitre adjunt

150 €

1 Àrbitre auxiliar

115 €

Observacions:

Es pagarà únicament el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.

La retribució tindrà una retenció del 2%

Vàlid per elo FIDE ràpid i FCE ràpid

Al ser un torneig FEDA, s'ha d'aparellar amb el VEGA i pujar-lo a INFO64 i fer l'informe per a ELO català amb el swiss manager.

Termini de licitació:

19 de març de 2020

 

Competició: 

Torneig “Tiendas de la Estación” de Girona

Lloc:  

Espai d’accés a les andanes de l’Estació de l’AVE de Girona.

Dates:            

25 d’abril de 2020

Format

Suís

Places:

1 Àrbitre principal

220 €

1 Àrbitre adjunt

150 €

1 àrbitre auxiliar

115 €

Observacions:

Es pagarà únicament el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.

La retribució tindrà una retenció del 2%

Vàlid per elo FIDE ràpid i FCE ràpid

Al ser un torneig FEDA, s'ha d'aparellar amb el VEGA i pujar-lo a INFO64 i fer l'informe per a ELO català amb el swiss manager.

Termini de licitació:

19 de març de 2020

 

Els Àrbitres de Suport en Pràctiques (ASP) i els Àrbitres Catalans en Pràctiques (ACP) poden licitar únicament les places d’àrbitre auxiliar. En cas de ser designats, només cobraran el 75% de la tarifa publicada a la licitació.

Una vegada finalitzada la prova la F.C.d’E. enviarà, a cadascun dels designats, un rebut i, si procedeix, un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signats, per procedir al pagament dels honoraris.

Si tens intenció d’arbitrar aquesta prova, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) i a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE abans de la data de termini.

 

Barcelona, a 17 de febrer de 2020