Benvolgut amic/amiga:

Es un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar el següent campionat:

Competició:

Campionat de Catalunya Individual Femení i Absolut

Lloc:  

A determinar

Dates:            

Del 9 al 13 d’abril de 2020

Format

Suís

Places:

1 Àrbitre principal

625 €

1 Àrbitre adjunt

400 €

1 Àrbitre auxiliar*

300 €

Observacions:

Es pagarà únicament el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.

La retribució tindrà una retenció del 2%

Manutenció: Allotjament en pensió completa a l'hotel

*A més de 80 participants s'afegirà aquest àrbitre.

Termini de licitació:

8 de març de 2020

 

Competició: 

Campionat de Catalunya Individual d'Edats - Sub-8

Lloc:  

 A determinar

Dates:            

Del 4 al 6 d’abril de 2020

Format

Suís

Places:

1 Àrbitre principal

375 €

1 Àrbitre adjunt

300 €

Observacions:

Es pagarà únicament el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.

La retribució tindrà una retenció del 2%

Manutenció: Allotjament en pensió completa a l'hotel

Termini de licitació:

8 de març de 2020

 

 

Competició: 

Campionat de Catalunya Individual d'Edats - Sub-10 a Sub-20

Lloc:  

 A determinar

Dates:            

Del 4 al 9 d’abril de 2020

Format

Suís

Places:

 

 

1 Àrbitre principal

650 €

1 Àrbitre adjunt

475 €

6 Àrbitres auxiliars

375 €

Observacions:

Es pagarà únicament el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.

La retribució tindrà una retenció del 2%

Manutenció: Allotjament en pensió completa a l'hotel

Termini de licitació:

8 de març de 2020

 

 

Competició: 

Final Copa Catalana

Lloc:  

 A Mollerussa

Dates:            

El 26 d’abril de 2020

Format

Suís

Places:

1 Àrbitre principal

320 €

1 Àrbitre adjunt

250 €

3 Àrbitre auxiliar

150 €

Observacions:

Es pagarà únicament el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.

La retribució tindrà una retenció del 2%

Manutenció: Es pagarà 15 € per l'àpat.

Termini de licitació:

22 de març de 2020

 

 

Competició: 

Campionat de Catalunya de Veterans

Lloc:  

 A determinar

Dates:            

Del 16 al 24 de maig de 2020

Format

Suís

Places:

1 Àrbitre principal

425 €

1 Àrbitre adjunt

225 €

Observacions:

Es pagarà únicament el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.

La retribució tindrà una retenció del 2%

Manutenció: Allotjament en pensió completa a l'hotel

Termini de licitació:

16 d’abril de 2020

 

Els Àrbitres de Suport en Pràctiques (ASP) i els Àrbitres Catalans en Pràctiques (ACP) poden licitar únicament les places d’àrbitre auxiliar. En cas de ser designats, només cobraran el 75% de la tarifa publicada a la licitació.

Una vegada finalitzada la prova la F.C.d’E. enviarà, a cadascun dels designats, un rebut i, si procedeix, un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signats, per procedir al pagament dels honoraris.

Si tens intenció d’arbitrar aquesta prova, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) i a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE abans de la data de termini.

Barcelona, a 3 de febrer de 2020