Benvolgut amic/amiga:

Mitjançant aquesta circular es comunica la persona designada per arbitrar la propera prova de la Federació Catalana d’Escacs.

 

Competició:

Fases prèvies d’edats de Camp de Tarragona

Lloc:

Reus

Dates:            

Dissabtes 15 i 29 de febrer i 7 de març de 2020 (tarda)

Places

Àrbitre principal

Àrbitre adjunt

Àrbitre auxiliar

Ruben Morales

Albert Baiges

Òscar Ferrer

Altres licitacions

  

 

Competició: 

Fases prèvies d’edats de Terres de l’Ebre

Lloc:

Diferents localitats

Dates:            

Dissabtes 8, 15 i 29 de febrer de 2020 pel matí

Places

Àrbitre principal

Àrbitre adjunt

Josep Ma Camell

Josep Terrones

Altres licitacions

                                                       Ruben Morales

 

Si has estat designat com a àrbitre principal, us recordem l’obligació de confeccionar i presentar a la FCE l’informe del torneig segons la normativa establerta. No es procedirà a formalitzar el pagament fins que l’informe hagi estat verificat i validat.

Des de la Federació, s’enviarà un justificant per l'honorari de l’arbitratge i un altre, si s’escau per a dietes i desplaçaments. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat i documentat, per procedir al pagament del mateix.

Lleida, 28 de gener de 2020