A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

Benvolgut amic/amiga:

Es un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar el següent campionat:

Competició:

Copa Catalana – Fase Territorial Barcelona  2020

Lloc:  

Museu del Disseny HUB de Barcelona

Dates:            

Diumenge 12 de gener de 2020 – Matí i tarda

Format

Suís per equips

Places:

1 Àrbitre Principal

320 €

1 Àrbitre Adjunt

250 €

6 Àrbitres Auxiliars

150 €

Observacions:

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

El desplaçament dels àrbitres de fora de la Delegació el còmput del quilometratge amb vehicle particular s'efectuarà a partir del moment que accedeixin per carretera a la província. Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.

La retribució tindrà una retenció del 2%

Manutenció: 15 €

Vàlid Elo Català d’Escacs Ràpids i FIDE ràpid.

Termini de licitació:

22 de desembre de 2019

 

 

Competició: 

Copa Catalana – Fase Territorial Tarragona  2020

Lloc:  

Vila-Seca

Dates:            

Diumenge 12 de gener de 2020 – Matí i tarda

Format

Suís per equips

Places:

1 Àrbitre Principal

200 €

1 Àrbitre Adjunt

125 €

1 Àrbitre Auxiliar

100 €

Observacions:

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

El desplaçament dels àrbitres de fora de la Delegació el còmput del quilometratge amb vehicle particular s'efectuarà a partir del moment que accedeixin per carretera a la província. Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.

La retribució tindrà una retenció del 2%

Manutenció: 15 €

Vàlid Elo Català d’Escacs Ràpids i FIDE ràpid.

Termini de licitació:

22 de desembre de 2019

 

 

Competició: 

Copa Catalana – Fase Territorial Lleida  2020

Lloc:  

Territorial de Lleida

Dates:            

Diumenge 12 de gener de 2020 - Matí

Format

Suís per equips

Places:

1 Àrbitre principal

150 €

1 Àrbitre Adjunt

100 €

Observacions:

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

El desplaçament dels àrbitres de fora de la Delegació el còmput del quilometratge amb vehicle particular s'efectuarà a partir del moment que accedeixin per carretera a la província. Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.

La retribució tindrà una retenció del 2%

Vàlid Elo Català d’Escacs Ràpids i FIDE ràpid.

Termini de licitació:

22 de desembre de 2019

 

Els Àrbitres de Suport en Pràctiques (ASP) i els Àrbitres Catalans en Pràctiques (ACP) poden licitar únicament les places d’àrbitre auxiliar. En cas de ser designats, només cobraran el 75% de la tarifa publicada a la licitació.

Una vegada finalitzada la prova la F.C.d’E. enviarà, a cadascun dels designats, un rebut i, si procedeix, un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signats, per procedir al pagament dels honoraris.

Si tens intenció d’arbitrar aquesta prova, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) o a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE abans de la data de termini.

Barcelona, a 4 de desembre de 2019