Es un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar el següent campionat:

Competició:

Obert Memorial David García Ilundain

Lloc:

Per determinar

Data:

6 de desembre de 2019

Places:

1 Àrbitre principal

1 Àrbitre adjunt

275 €

175 €

Observacions:

Es pagarà desplaçament als àrbitres no residents a la localitat de celebració de la competició. S'abonarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre. Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa amb la justificació dels comprovants originals.

S’abonarà una dieta per dinar de 15 €.

La retribució tindrà una retenció del 2%

Vàlid per Elo FIDE Ràpid i FCE ràpid.

Límit de la licitació: 10 de novembre de 2019

 

 

Competició:

Memorial David García Ilundain Base

Lloc:

Per determinar

Data             

7 de desembre de 2019

Places:

1 Àrbitre principal

1 Àrbitre adjunt

5 Àrbitres Auxiliars

275 €

175 €

125 €

Observacions:

Es pagarà desplaçament als àrbitres no residents a la localitat de celebració de la competició. S'abonarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre. Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa amb la justificació dels comprovants originals.

S’abonarà una dieta per dinar de 15 €.

La retribució tindrà una retenció del 2%

Vàlid per Elo FCE ràpid.

Límit de la licitació: 10 de novembre de 2019

 

Els àrbitres principals designats en proves oficials de la FCE, te l'obligació de personar-se a la seu de la prova, com a molt tard, 24 hores abans del inici de la mateixa o amb el temps suficient.

Una vegada finalitzada la prova la F.C.d’E. enviarà un rebut i, si procedeix, un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signats, per procedir al pagament dels honoraris.

Si tens intenció d’arbitrar aquesta prova, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) o a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE abans de la data de termini.

 

Lleida, 21 d’octubre de 2019