Benvolgut amic/amiga:

Es un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar el següent campionat:

 

Competició:  

Memorial Arturo Pomar

Lloc:

A decidir

Dates:            

De l’11 al 13 d’octubre de 2019

Format

Suís

Places:

1 Àrbitre principal

400 €

Observacions:

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

No es pagarà l’allotjament.

Es pagarà 15 € en concepte per cada dinar de dissabte i de diumenge.

Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.

La retribució tindrà una retenció del 2%

Vàlid per Elo FIDE, FEDA i FCE estàndard.

Termini de licitació:

10 de setembre de 2019

 

Els Àrbitres de Suport (AS), Àrbitres de Suport en Pràctiques (ASP) i els Àrbitres Catalans en Pràctiques (ACP) no poden licitar en aquest torneig.

Una vegada finalitzada la prova la F.C.d’E. enviarà un rebut i, si procedeix, un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signats, per procedir al pagament dels honoraris.

Si tens intenció d’arbitrar aquesta prova, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) o a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE abans de la data de termini.

 

Barcelona, a 30 de juliol de 2019