A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

Benvolgut amic/amiga:

Es un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar els següents campionats:

 

Competició:  

Campionat de Barcelona Individual Absolut

Lloc:

Diferents seus de Barcelona

Dates:            

Del 13 d’octubre al 15 de desembre de 2019

Format

Suís

Places:

1 Àrbitre principal

550 €

3 Àrbitres adjunts

375 €

Observacions:

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre. Els àrbitres residents fora de la delegació rebran l'import del desplaçament des de el límit provincial fins al lloc de celebració.

Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.

La retribució tindrà una retenció del 2%

Vàlid per Elo FIDE, FEDA i FCE estàndard.

L'àrbitre principal serà l'encarregat de crear un arxiu informàtic amb un mínim de 10 partides per ronda del grup principal.

Termini de licitació:

1 de setembre de 2019

 

Competició:  

Campionat de Tarragona Individual Absolut

Lloc:

Hospitalet de l’Infant

Dates:            

Del 13 d’octubre al 8 de desembre de 2019

Format

Suís

Places:

1 Àrbitre principal

600 €

1 Àrbitre adjunt

375 €

1 Àrbitre auxiliar

300 €

Observacions:

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre. Els àrbitres residents fora de la delegació rebran l'import del desplaçament des de el límit provincial fins al lloc de celebració.

Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.

La retribució tindrà una retenció del 2%

Vàlid per Elo FIDE, FEDA i FCE estàndard.

L'àrbitre principal serà l'encarregat de crear un arxiu informàtic amb un mínim de 10 partides per ronda.

Termini de licitació:

1 de setembre de 2019

 

  

Competició: 

Campionat de Girona Individual Absolut

Lloc:

A decidir

Dates:            

Del 13 d’octubre al 15 de desembre de 2019

Format

Suís

Places:

1 Àrbitre principal

600 €

1 Àrbitre adjunt

400 €

Observacions:

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre. Els àrbitres residents fora de la delegació rebran l'import del desplaçament des de el límit provincial fins al lloc de celebració.

Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.

La retribució tindrà una retenció del 2%

Vàlid per Elo FIDE, FEDA i FCE estàndard.

L'àrbitre principal serà l'encarregat de crear un arxiu informàtic amb un mínim de 10 partides per ronda.

Termini de licitació:

1 de setembre de 2019

 

 

Competició: 

Campionat de Lleida Individual Absolut

Lloc:

A decidir

Dates:            

Del 13 d’octubre al 8 de desembre de 2019

Format

Suís

Places:

1 Àrbitre principal

600 €

1 Àrbitre adjunt

350 €

Observacions:

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre. Els àrbitres residents fora de la delegació rebran l'import del desplaçament des de el límit provincial fins al lloc de celebració.

Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.

La retribució tindrà una retenció del 2%

Vàlid per Elo FIDE, FEDA i FCE estàndard.

L'àrbitre principal serà l'encarregat de crear un arxiu informàtic amb un mínim de 10 partides per ronda.

Termini de licitació:

1 de setembre de 2019

 

Els Àrbitres de Suport en Pràctiques (ASP) i els Àrbitres Catalans en Pràctiques (ACP) poden licitar únicament les places d’àrbitre auxiliar. En cas de ser designats, només cobraran el 75% de la tarifa publicada a la licitació.

Una vegada finalitzada la prova la F.C.d’E. enviarà, a cadascun dels designats, un rebut i, si procedeix, un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signats, per procedir al pagament dels honoraris.

Si tens intenció d’arbitrar aquesta prova, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) o a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE abans de la data de termini.

 

Barcelona, a 30 de juliol de 2019