Publicació de l'Acta de l'Assemblea extraordinària d'àrbitres del passat dia 13 de juliol de 2019.