CONVOCATÒRIA

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DEL COMITÈ D’ÀRBITRES

DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

Es convoca a la sessió d’Assemblea Extraordinària del Comitè Català Tècnic d’Àrbitres de la FCE, que se celebrarà a la seu social de la FCE (C/Sant Adrià, 20 de Barcelona) el dia 13 de juliol de 2019, a les 10:00 hores en primera convocatòria i a les 10:30 hores en segona convocatòria.

O R D R E    D E L   D I A

Convocatòria d’eleccions a Representant del Comitè d’Àrbitres Catalans

    • Procediment a seguir per a l’elecció. Aprovació si s’escau del Reglament electoral.
    • Aprovació si s’escau del calendari electoral.
    • Nomenament de la Junta Electoral.
    • Aprovació del cens electoral.

Pepo Viñas Racionero 
President Federació Catalana d’Escacs

Barcelona, a 04 de juny 2019

Concocatòria Assemblea

Reglament Electoral aprovat

Calendari Electoral

Cens Electoral (Cens definitiu)