A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

 

Benvolgut amic/amiga:

Es un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar els següents campionats:

 

Competició:  

Obert Ciutat de Barcelona

Lloc:

A Barcelona

Dates:            

Del 27 de setembre al 5 d’octubre de 2019

Format

Suís

Places:

1 Àrbitre principal

650 €

1 Àrbitre adjunt

475 €

2 Àrbitre auxiliar

375 €

Observacions:

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.

La retribució tindrà una retenció del 2%

Termini de licitació:

29 de juliol de 2019

 

 

Competició:  

Festa Catalana i Campionat de Catalunya Llampec per Equips

Lloc:

A Balaguer

Dates:            

6 d’octubre de 2019

Format

Suís

Places:

1 Àrbitre principal

240 €

1 Àrbitre adjunt

165 €

3 Àrbitre auxiliar

125 €

Observacions:

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.

La retribució tindrà una retenció del 2%

Termini de licitació:

29 de juliol de 2019

 

Els Àrbitres de Suport en Pràctiques (ASP) i els Àrbitres Catalans en Pràctiques (ACP) poden licitar únicament les places d’àrbitre auxiliar. En cas de ser designats, només cobraran el 75% de la tarifa publicada a la licitació.

Una vegada finalitzada la prova la F.C.d’E. enviarà, a cadascun dels designats, un rebut i, si procedeix, un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signats, per procedir al pagament dels honoraris.

Si tens intenció d’arbitrar aquestes proves, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) o a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE abans de la data de termini.

 

Barcelona, a 4 de juny de 2019