Ofertes d’arbitratge 2019

A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

Benvolgut amic/amiga:

Es un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar el següent campionat:

 

Competició:

Copa Ikea d’Escacs - FINAL

Lloc:  

A l’IKEA Badalona (Polígon, Carrer de Luxemburg, s/n, 08917 Badalona, Barcelona)

Dates:            

16 de març de 2019

Format

Suís

Places:

1 Àrbitre principal

120 €

1 àrbitre adjunt

80 €

Observacions:

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.

La retribució tindrà una retenció del 2%

Ritme de joc: 5 minuts a caiguda de bandera. 7 rondes

Categories dels participants: Sub-8, sub-10 i sub-12.

Horari: A partir de les 16 hores.

Número de participants: 30 esportistes

Manutenció: No

Termini de licitació:

22 de febrer de 2019

 

Els Àrbitres de Suport en Pràctiques (ASP) i els Àrbitres Catalans en Pràctiques (ACP) poden licitar únicament les places d’àrbitre adjunt. En cas de ser designats, només cobraran el 75% de la tarifa publicada a la licitació.

Una vegada finalitzada la prova la F.C.d’E. enviarà, a cadascun dels designats, un rebut. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signats, per procedir al pagament dels honoraris.

Si tens intenció d’arbitrar aquesta prova, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) o a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE abans de la data de termini.

 

Barcelona, a 7 de febrer de 2019