Ofertes d’arbitratge 2018

A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

Benvolgut amic/amiga:

Es un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar el següent campionat:

 

Competició:  

Campionat de Girona Individual d’edats (sub-8 a sub-18)

Lloc:  

3 dissabtes a Peralada i 1 per designar

Dates:            

Dissabtes del 12 de gener al 2 de febrer de 2019 - Tarda

Rondes:

8

 

Format:

Suís Individual (o Lliga si hi ha pocs participants)

Avaluable:

ELO FCE estàndard

 

Ritme de joc:

Estàndard (65’ amb 3’’ d’increment per jugada, exceptuant sub-8 que será de 65’ a caiguda de bandera )

Places:

1 Àrbitre principal

1 Àrbitre adjunt

3 Àrbitres auxiliars

450 €

300 €

250 €

Observacions:

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

El desplaçament dels àrbitres de fora de la Delegació el còmput del quilometratge amb vehicle particular s'efectuarà a partir del moment que accedeixin per carretera a la província. Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.

 

La retribució tindrà una retenció del 2%

Manutenció: No

Termini de licitació:

2 de gener de 2019

 

Els Àrbitres de Suport en Pràctiques (ASP) i els Àrbitres Catalans en Pràctiques (ACP) poden licitar únicament les places d’àrbitre auxiliar. En cas de ser designats, només cobraran el 75% de la tarifa publicada a la licitació.

Una vegada finalitzada la prova la F.C.d’E. enviarà, a cadascun dels designats, un rebut i, si procedeix, un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signats, per procedir al pagament dels honoraris.

Si tens intenció d’arbitrar aquesta prova, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) o a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE abans de la data de termini.

 

Barcelona, 20 de desembre de 2019