A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS
Benvolgut amic/amiga:
Es un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar els següents campionats:

Competició:

Obert de la Delegació de Lleida – Divendres 2018

Lloc:  

Vallfogona de Balaguer

Dates:           

20 d’abril al 8 de juny de 2018

Rondes:

8 (1 per dia)

 

Format:

Suís

 

Avaluable:

ELO FIDE i FCE estàndard

Ritme de joc:

Estàndard (90’ amb 30’’ d’increment per jugada).

Places:

1 Àrbitre principal

350 €

Observacions:

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre. El desplaçament dels àrbitres de fora de la Delegació el còmput del quilometratge amb vehicle particular s'efectuarà a partir del moment que accedeixin per carretera a la província. Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.

La retribució tindrà una retenció del 2%

Manutenció: NO


Si tens intenció d’arbitrar aquesta prova, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) abans del proper 11 d’abril de 2018

Competició:

Obert Terres del Sud 2018

Lloc:  

Per decidir – Comarques Terres de l’Ebre

Dates:           

5 de maig al 16 de juny de 2018

Rondes:

7 (1 per dia)

 

Format:

Suís

 

Avaluable:

ELO FIDE i FCE estàndard

Ritme de joc:

Estàndard (90’ amb 30’’ d’increment per jugada).

Places:

1 Àrbitre principal

475 €

Observacions:

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre. El desplaçament dels àrbitres de fora de la Delegació el còmput del quilometratge amb vehicle particular s'efectuarà a partir del moment que accedeixin per carretera a la província. Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.

La retribució tindrà una retenció del 2%

Manutenció: NO


Si tens intenció d’arbitrar aquesta prova, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) abans del proper 23 d’abril de 2018
Els Àrbitres de Suport en Pràctiques (ASP) i els Àrbitres Catalans en Pràctiques (ACP) poden licitar únicament les places d’àrbitre auxiliar. En cas de ser designats, només cobraran el 75% de la tarifa publicada a la licitació.
Una vegada finalitzada la prova la F.C.E. enviarà, a cadascun dels designats, un rebut i, si procedeix, un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signats, per procedir al pagament dels honoraris.
Barcelona, a 5 d’abril de 2018