A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

Benvolgut amic/amiga:

Mitjançant aquesta circular es comuniquen les persones designades per arbitrar les properes proves de la Federació Catalana d’Escacs de l’any 2017.

Competició: 

Campionat Individual d’Edats Sub14, sub16 i sub18 de Tarragona

Lloc:  

Salou

Dates:            

Dissabtes matí (11, 18 i 25 de novembre de 2017)

Places

Àrbitre principal

DESERT

Àrbitre auxiliar

Albert Olivera

Competició: 

Campionat per Equips d’Edats de la D.T. de Lleida

Lloc:  

Per determinar

Dates:            

Dissabtes tarda (11, 18 i 25 de novembre de 2017)

Places

Àrbitre principal

DESERT

Competició: 

Torneig Magistral Ciutat de Barcelona

Lloc:  

Ateneu Barcelonès - Barcelona

Dates:            

Tardes del 9 al 17 de novembre de 2017

Places

Àrbitre principal

Miguel Ramos

Àrbitre adjunt

Manolo Navarro

Si has estat designat com àrbitre principal, et recordo l’obligació de fer i presentar a la FCDE l’informe complet del campionat. No es procedirà a formalitzar el pagament fins que l’informe hagi estat validat per la federació.

Una vegada finalitzada la prova la FCE s'enviarà un justificant per l'honorari (amb la retenció del 2%) i un altre, si és pertinent, per a les dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat i documentat, per procedir al pagament del mateix.

Si no et trobes entre els designats, m’agradaria aprofitar l’ocasió per agrair-te l’interès mostrat, així com animar-te en seguir demanant la resta de torneigs oficials que properament licitarem.

Sabadell, a 17 d’octubre de 2017

Signat: Carlos Giménez Cañadas

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.