Acte d’obertura de les pliques de

l’Examen d’Àrbitre Català 2017

ACTE D’OBERTURA

Efectuat l’acte d’obertura de les pliques a la seu de la Federació Catalana d’Escacs el divendres 23 de juny de 2017 a les 18:00 hores, el resultat ha estat el següent.

RELACIÓ DE PLIQUES I ASPIRANTS (part 1 de 2)

PLICA

DNI ASPIRANT

1

935 – E

2

102 – P

3

524 – X

4

220 – F

5

912 – V

6

486 – K

7

475 – C

8

693 – P

9

924 – H

10

448 – S

11

308 – L

12

875 – V

13

889 – Y

14

681 – X

15

196 – H

RELACIÓ DE PLIQUES I ASPIRANTS (part 2 de 2)

PLICA

DNI ASPIRANT

16

689 – Y

17

789 – Y

18

830 – J

19

772 – A

20

072 – V

Barcelona, a 23 de juny de 2017.

Signat: Davide Vega D’Aurelio

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.