Benvolgut amic/amiga:

Mitjançant aquesta circular es comunica les persones designades per arbitrar el següent campionat.

 

Competició:

Copa Territorial per equips d’Edats de Tarragona 2016

Lloc:

Pavelló de l'Escola Miramar C/ de l'Era del Delme, 20 de Vila-seca.

Dates i horari:          

18 de desembre de 2016

Places:

 

Àrbitre principal

Àrbitre adjunt

Ivan Salvadó

Ruben Morales

Altres sol·licituds:

 
 

Pere Melero

 

Si has estat designat com àrbitre principal, et recordo l’obligació de fer i presentar a la FCDE l’informe complet del campionat. No es procedirà a formalitzar el pagament fins que l’informe hagi estat validat per la Federació. A més, els àrbitres principals designats en proves oficials de la FCE tenen l'obligació de personar-se a la seu de la prova, com a molt tard, 24 hores abans del inici de la mateixa o amb el temps suficient.

Una vegada finalitzada la prova la FCE s'enviarà un justificant per l'honorari (amb la retenció del 2%) i un altre, si és pertinent, per a les dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat i documentat, per procedir al pagament del mateix.

Si no et trobes entre els designats, m’agradaria aprofitar l’ocasió per agrair-te l’interès mostrat, així com animar-te en seguir demanant la resta de torneigs oficials que properament licitarem.

 

Barcelona, a 12 de desembre de 2016.

 

Signat: Davide Vega D’Aurelio

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la FCE