Benvolgut amic/amiga:

Mitjançant aquesta circular es comunica les persones designades per arbitrar els següents campionats.

 

Competició:

Campionat de Catalunya per Equips d’Edats

Lloc:  

Lloret de Mar

Dates:             

Del 29 al 31 d’octubre de 2016

Places

Àrbitre principal

Àrbitres adjunt

Àrbitres auxiliars

Vladimir Zaiats

Lluis Las Heras

Jesus Caballero

Francesc Xavier Saurina

Altres sol·licituds

 

Roger Rodríguez

Sònia Martin

Desplaçament:

El preu de les dietes es fixarà en una propera circular.

La retribució tindrà una retenció del 2%

 

 

Competició: 

Torneig Magistral Ciutat de Barcelona

Lloc:  

Barcelona

Dates:                        

22 al 28 d'octubre de 2016

Places

Àrbitre principal

Àrbitre adjunt

Miguel Ramos

Sònia Martin

Desplaçament:

El preu de les dietes es fixarà en una propera circular.

La retribució tindrà una retenció del 2%

 

Si has estat designat com àrbitre principal, et recordo l’obligació de fer i presentar a la FCDE l’informe complet del campionat. No es procedirà a formalitzar el pagament fins que l’informe hagi estat validat per la Federació.

Una vegada finalitzada la prova la FCE s'enviarà un justificant per l'honorari (amb la retenció del 2%) i un altre, si és pertinent, per a les dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat i documentat, per procedir al pagament del mateix.

Si no et trobes entre els designats, m’agradaria aprofitar l’ocasió per agrair-te l’interès mostrat, així com animar-te en seguir demanant la resta de torneigs oficials que properament licitarem.

Bologna, a 3 d'octubre de 2016.

Signat: Davide Vega D’Aurelio

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la FCE.