A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

 

Benvolgut amic/amiga:

Mitjançant aquesta circular es comunica les persones designades per arbitrar el següent campionat.

 

Competició:

Festa Catalana dels Escacs i Campionat de Catalunya de ràpides per equips

Lloc:  

Mollet del Vallès

Data:    

25 de setembre de 2016

Places

   

 

Àrbitre principal

Roger Rodríguez

Àrbitre adjunt

Jaume Gallart

Àrbitres auxiliar

Sònia Martin

Marc Piquer

Altres sol·licituds

 

 
 

Jesús Caballero

Sergio de las Heras

Jordi Folk

Pere Melero

Vladimir Zaiats

 

Si has estat designat com àrbitre principal, et recordo l’obligació de fer i presentar a la FCDE l’informe complet del campionat. No es procedirà a formalitzar el pagament fins que l’informe hagi estat validat per la Federació.

Una vegada finalitzada la prova la FCE s'enviarà un justificant per l'honorari (amb la retenció del 2%) i un altre, si és pertinent, per a les dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat i documentat, per procedir al pagament del mateix.

Si no et trobes entre els designats, m’agradaria aprofitar l’ocasió per agrair-te l’interès mostrat, així com animar-te en seguir demanant la resta de torneigs oficials que properament licitarem.

 

Bologna, a 16 de setembre de 2016.

 

Signat: Davide Vega D’Aurelio

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la FCE.