A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

Benvolgut amic/amiga:

Es un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar els següents campionats:

Competició:  

Campionat Territorial Absolut de la Delegació de Lleida 2016

Lloc:  

Bellcaire d'Urgell

Dates:                        

Del 2 d'octubre al 27 de novembre de 2016

Places

1 Àrbitre principal

500 €

Dietes:

La retribució tindrà una retenció del 2%.

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

Criteris d’adjudicació:

Licitació oberta a tots els àrbitres catalans amb llicència per arbitrar competicions vàlides per elo FIDE.

Preferència per proximitat territorial.

Experiència aportada en competicions similars.

Torn rotatori: tindrà prioritat l’àrbitre que no hagi arbitrat cap prova similar de la Federació en el darrer any.

 

 

Competició:

Campionat de Catalunya per Equips d’Edats

Lloc:  

Lloret de Mar

Dates:             

Del 29 al 31 d’octubre de 2016

Places

1 Àrbitre principal

1 Àrbitres adjunt

2 Àrbitres auxiliars

 

265 €

150 €

115 €

 

Desplaçament:

El preu de les dietes es fixarà en una propera circular.

La retribució tindrà una retenció del 2%

 

 

Competició: 

Torneig Magistral Ciutat de Barcelona

Lloc:  

Barcelona

Dates:                        

22 al 28 d'octubre de 2016

Places

1 Àrbitre principal

1 Àrbitres adjunt

400 €

275 €

Desplaçament:

El preu de les dietes es fixarà en una propera circular.

La retribució tindrà una retenció del 2%

 

Els Àrbitres de Suport en Pràctiques (ASP) i els Àrbitres Catalans en Pràctiques (ACP) que no siguin Àrbitres de Suport (AS) poden licitar únicament les places d’àrbitre auxiliar. En cas de ser designats, només cobraran el 75% de la tarifa publicada a la licitació.

Aprofito per recordar-vos que els àrbitres principals designats, en proves oficials de la FCE, tenen l'obligació de personar-se a la seu de la prova, com a molt tard, 24 hores abans de l'inici de la mateixa o amb el temps suficient.

Una vegada finalitzada la prova la F.C.d’E. enviarà a cadascú dels designats un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat, per procedir al pagament dels honoraris.

Si tens intenció d’arbitrar el Campionat Territorial Absolut de la Delegació de Lleida 2016, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) o a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE abans del proper 21 de setembre de 2016.

Si tens intenció d’arbitrar el Campionat de Catalunya per Equips d’Edats i/o Torneig Magistral Ciutat de Barcelona, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) o a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE abans del proper 25 de setembre de 2016.

 

Bologna, a 5 de setembre de 2016.

Signat: Davide Vega D’Aurelio

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.