A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

 

Benvolgut amic/amiga:

Mitjançant aquesta circular es convoca un curs per a la preparació de la prova teòrica per a l’obtenció del títol d’Àrbitre Nacional FEDA (AN).

El curs està orientat a aquells àrbitres de la Federació Catalana d’Escacs amb llicència en vigor que vulguin presentar-se a la prova teòrica per a l’obtenció del títol d’Àrbitre Nacional FEDA, o per aquells àrbitres catalans que requereixin un reciclatge reglamentari.

El curs es desenvoluparà en modalitat semi-presencial. Les hores presencials s’aprofitaran per introduir la nova reglamentació (en comparació amb els cursos d’Àrbitre Català) i per aprofundir en la reglamentació ja estudiada. Les hores on-line s’aprofitaran principalment per repassar conceptes menys crítics i resoldre dubtes d’exercicis.

 

DIA I LOCAL

El curs presencial es realitzarà a la seu de la Federació Catalana d’Escacs, els dies 25, 26, 27 i 28 de març en horari de matí i tarda.

L’examen es realitzarà el 2 d’abril a les 16:30h a una de les seus designades per la FEDA. La Federació Catalana d’Escacs ha demanat ser seu de l’examen i, per tant, en cas d’haver com a mínim 8 candidats serà una de les seus designades.

 

DURADA DEL CURS

Constarà de 34 hores teòriques presencials i un mínim de 6 hores on-line.

 

DRETS D’INSCRIPCIÓ AL CURS

Els drets d’inscripció al curs són de 110 € que comprèn la matrícula, participació en el curs i la documentació del temari en format digital i drets d’inscripció a l’examen. En cas que el nombre de participants sigui insuficient s’oferirà als alumnes una de les següents possibilitats:

a) realitzar el curs amb l’increment de la quota necessari per cobrir els costos

b) recuperar els drets d’inscripció.

 

DRETS D’INSCRIPCIÓ A L’EXAMEN

Per inscriure’s a l’examen d’Àrbitre Nacional FEDA s’ha d’enviar un correu electrònic a la FEDA, amb còpia a la FCE, i fer efectiu el pagament dels drets de l’examen, directament a la FEDA, un cop estigui publicada la circular al web de la FEDA.

La inscripció a l’examen finalitza el 11 de març de 2016.

 

TANCAMENT DE LA INSCRIPCIÓ DEL CURS

La inscripció finalitza el dia 11 de març de 2016, a les 20 hores, o quan quedi complet.

Les places al curs estan limitades a un mínim de 10 alumnes per realitzar el curs i un màxim de 15, per ordre d’inscripció.

 

FORMULARI

 

En el moment de fer la preinscripció per correu electrònic, assegureu-vos que rebreu la confirmació d’aquesta. La inscripció no serà en ferm i no hi haurà la plaça reservada fins que es faci efectiu l’import de la inscripció.

El pagament de la inscripció s’ha de fer efectiu al compte de Caixabank ES28 2100 0804 3002 0084 8216 indicant Curs AN + nom o a la pròpia Federació.

 

TEMARI, CALENDARI

La distribució de temes és oberta i pot rebre variacions en funció del coneixement dels alumnes i la disponibilitat dels ponents.

El calendari de les classes presencials es pot trobar a la següent taula.

Per a les classes on-line es proposen 4 sessions diferents de 3 hores cadascuna, de les quals únicament es realitzaran 2. Quines sessions concretes i en quins horaris es realitzaran, es decidirà per votació entre els alumnes inscrits definitivament al curs.

 

Presencial

Mati (9:30 – 14:00)

Tarda (16:00 – 20:00)

Total

 

Tema

Hores

Tema

Hores

25/3/2016

Sistema d’aparellament Suís (teoria)

4,5

Sistema d’aparellament Suís (exemples)

4

8,5

26/3/2016

B.02 Rating / B.01 Títols Internacionals

4,5

B.01 Títols Internacionals

4

8,5

27/3/2016

C.05 Reglas de Torneos FIDE (teoria i desempats)

4,5

B.06 (Títulos de Arbitros) / CTA de la FEDA

4

8,5

28/3/2016

Lleis dels Escacs

4,5

Exercicis d’Examen

4

8,5

 

 

 

On-line

Skype (20:00 – 23:00)

Total

 

Tema

Hores

15/3/2016

Informes de la FEDA + FIDE / Swiss Manager / Vega (repàs)

3

3

17/3/2016

Lleis dels Escacs (repàs)

3

3

29/3/2016

Exercicis d’Examen

3

3

1/4/2016

Exercicis d’Examen

3

3

 

Per al correcte aprofitament del curs és necessari disposar d’ordinador (no es lliurarà material imprès durant les sessions presencials); i un compte d’usuari a l’aplicació Skype (per poder participar a les sessions on-line).

 

Bologna, a 29 de febrer de 2016.

Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.