A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

 

Benvolgut amic/amiga:

 

Es un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar el següents campionats:

 

Competició: 

Copa Catalana – Fase Final

Lloc:  

Mollerusa

Dates:                        

24 abril de 2016

Places

1 Àrbitre principal

2 Àrbitres adjunts

250 €

150 €

Dietes:

La retribució tindrà una retenció del 2%

 

 

 

 

Competició: 

Campionat de Catalunya Individual

Lloc:  

A determinar

Dates:                        

30 d’abril al 7 de maig de 2016

Places

1 Àrbitre principal

500 €

Dietes:

La retribució tindrà una retenció del 2%

 

 

 

 

Competició: 

Campionat Obert de Tarragona – Memorial Calbet

Lloc:  

Tota la territorial - Pendent de licitació/designació

Dates:                        

16 d’abril al 4 de juny de 2016

Places

1 Àrbitre principal

1 Àrbitre adjunt

600 €

330 €

Dietes:

La retribució tindrà una retenció del 2%

Observacions:

Licitació a tots els àrbitres, però amb preferència territorial.
Més informació a la Circular TRN 10/2016

 

Els Àrbitres de Suport en Pràctiques (ASP) i els Àrbitres Catalans en Pràctiques (ACP) que no siguin Àrbitres de Suport (AS) poden licitar únicament les places d’àrbitre auxiliar. En cas de ser designats, només cobraran el 75% de la tarifa publicada a la licitació.

Aprofito el correu per recordar-vos que els àrbitres principals designats, en proves oficials de la FCE, tenen la obligació de personar-se a la seu de la prova, com a molt tard, 24 hores abans del inici de la mateixa o amb el temps suficient.

Una vegada finalitzada la prova la F.C.d’E. enviarà a cadascún dels designats un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat, per procedir al pagament dels honoraris.

Si tens intenció d’arbitrar alguna d’aquestes proves, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) o a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE abans del proper 24 de març de 2016

 

Bologna, a 29 de febrer de 2016.

Signat: Davide Vega D’Aurelio