A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

Benvolgut amic/amiga:

Mitjançant aquesta circular es comuniquen les persones designades per arbitrar les properes proves de la Federació Catalana d’Escacs del any 2015.

 

Competició: 

Memorial Garcia Ilundain per Edats

Lloc:  

Hotel Sunway (Sitges)

Dates:                       

12 de desembre de 2015

Places

Àrbitre principal

Carles Otero

Àrbitre adjunt

Jesús Caballero

 

Àrbitre auxiliar

Bernat Martínez

Eric Gatell

Ivan Salvadó

Josep Roca

Lluis Las Heras

 

Altres sol·licituds

Alexandra Muratet

Manolo Navarro

Pere Melero

Vladimir Zaiats

 

Competició: 

Memorial Garcia Ilundain Internacional

Lloc:  

Seu de la Federació Catalana d’Escacs. Barcelona

Dates:                        

13 de desembre de 2015

Places

Àrbitre principal

Roger Rodriguez

Àrbitre adjunt

Ricard González

Àrbitre auxiliar

Patricia Llaneza

 

Altres sol·licituds

Eric Gatell

Ivan Salvadó

Jaume Gallart 

Manolo Navarro

Marc Piquer

Pere Melero

Javier Solera


Si has estat designat com àrbitre principal, et recordo l’obligació de fer i presentar a la FCDE l’informe complet del campionat. No es procedirà a formalitzar el pagament als àrbitres principals i adjunts designats fins que l’informe hagi estat validat per la federació.

Una vegada finalitzada la prova la F.C.d’E. s'enviarà a cadascú dels designats un justificant pels honoraris (amb la retenció del 2%) i un altre, si és pertinent, per a les dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signats i documentats, per procedir al pagament dels mateixos.

Si no et trobes entre els designats, m’agradaria aprofitar l’ocasió per agrair-te l’interès mostrat, així com animar-te en seguir demanant la resta de torneigs oficials que properament licitarem.

 

Barcelona, a 30 de novembre de 2015.
Signat: Davide Vega D’Aurelio
Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.