A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

 

Benvolgut amic/amiga:

 

Es un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar el següent campionat:

 

Competició: 

Final del Campionat Catalunya per edats (sub-8 a sub-18)

Lloc:  

A determinar

Dates:                        

28 de març al 2 d’abril de 2015

Places

1 Àrbitre principal

2 Àrbitres adjunts

6 Àrbitres auxiliars

450 €

325 €

250 €

Desplaçament:

El preu de les dietes es fixarà en una propera circular

La retribució tindrà una retenció fiscal del 2 %.

 

Els Àrbitres de Suport en Pràctiques (ASP) i els Àrbitres Catalans en Pràctiques (ACP) que no siguin Àrbitres de Suport (AS) poden licitar únicament les places d’àrbitre auxiliar. En cas de ser designats, només cobraran el 75% de la tarifa publicada a la licitació.

Aprofito el correu per recordar-vos que els àrbitres principals designats, en proves oficials de la FCE, tenen l'obligació de personar-se a la seu de la prova, com a molt tard, 24 hores abans del inici de la mateixa o amb el temps suficient.

Una vegada finalitzada la prova la F.C.d’E. enviarà a cadascún dels designats un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat, per procedir al pagament dels honoraris.

Si tens intenció d’arbitrar aqueta prova, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) o a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE abans del proper 22 de febrer de 2015.

 

 

Uppsala, a 27 de gener de 2015.

 

Signat: Davide Vega D’Aurelio

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.